Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordår for skogen

Etterspørselen etter tømmer driver hogsten i Norge til nye høyder, viser tall fra Landbruksdirektoratet for 2021.

Nye tall viser kraftig vekst for norsk tømmerhogst. Foto: Siri Juell Rasmussen
Nye tall viser kraftig vekst for norsk tømmerhogst. Foto: Siri Juell Rasmussen

Fjoråret har vært rekordår for skogen i Norge. Nye tall viser at skogeierne solgte rekordhøye 11,6 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2021. Bruttoverdien for tømmeret er på 5,4 milliarder kroner for skogeierne, viser de ferske tallene.

Hver tredje stokk går til eksport

En del av forklaringen til fjorårets rekordår for skogen er et underskudd på tømmer over hele verden. I tillegg har etterspørselen på massevirke steget, til for eksempelvis papir- og cellulosefabrikker.

Fylkene Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark står for til sammen 76 prosent av hogsten, og det har vært en økning i begge regionene i 2021.

Jevn over de seneste ti årene har hogsten i Norge har økt, opplyser Landbruksdirektoratet. Med unntak av 2019, og siden 2013 har omlag én tredjedel av all tømmer gått til utenlandsk industri.

– De siste avvirkningstallene viser at vi har hatt et rekordår i skogen Norge, og det er gledelig å se at også etterspørselen etter fornybart råstoff fra et bærekraftig skogbruk er økende. Det er allikevel tankevekkende at om lag hver tredje tømmerstokk går til eksport uten noe viderefordeling i Norge. Her har vi store muligheter for verdiskaping og sysselsetting, og en oppgave som myndigheter og næringa må løse sammen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Neste artikkel

Forventer rekordstor skogplanting