Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reinsdyrbukk i Nordfjella var smittet av skrantesyke

Veterinærinstituttet bekrefter at en voksen reinsdyrbukk som ble felt i Nordfjella, var smittet av den dødelige dyresykdommen skrantesyke, opplyser Mattilsynet.

Undersøkelser av villrein fra Nordfjella på Veterinærinstituttet i Oslo. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Undersøkelser av villrein fra Nordfjella på Veterinærinstituttet i Oslo. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Mattilsynet fastslo tirsdag denne uka at foreløpige prøver kunne tyde på at reinsdyrbukken var smittet. Dyret ble sendt til Veterinærinstituttet som nå har bekreftet mistanken.

Dette er dermed det 13. dyret med bekreftet skrantesyke i Norge, men Mattilsynet venter at tallet vil stige etter hvert som den statlige fellingen i Nordfjella fortsetter.

LES OGSÅ: Mattilsynet innfører nye tiltak mot skrantesyke

Norske myndigheter fører for tiden en innbitt kamp for å utrydde skrantesyke (CWD) fra norsk jord. For tiden slaktes en hel villreinstamme i Nordfjella, hvor den smittsomme varianten av sykdommen er påvist. Fellingen foregår i regi av Statens naturoppsyn, og Mattilsynet har ansvaret for prøvetaking og smittehåndtering.

Reinsdyrene som blir felt, transporteres ned fra fjellet og til et baseområde hvor det tas ut prøvemateriale. Det blir tatt prøver av alle dyr som felles, og prøvene analyseres av Veterinærinstituttet.

Annonse

LES OGSÅ: Mistanke om nytt tilfelle av skrantesjuke

– Den statlige fellingen foregår effektivt. Denne aksjonen dreier seg ikke først og fremst om å fjerne syke dyr, men om å fjerne smitten for å hindre at sykdommen sprer seg til andre hjortedyr og miljø, sier Hallgeir Herikstad, skrantesyke-koordinator i Mattilsynet.

I tillegg til saneringen i Nordfjella, foregår det også kontinuerlig testing og kartlegging av hjortedyr andre steder i landet.

Neste artikkel

Svenskene vil bruke norsk beiteområde – nå må reinen flyttes