Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reineierne på Fosen klar for fem dager i Høyesterett

Høyesterett har satt av hele fem dager til søksmålet reineierne har anlagt mot Fosen Vind. Regjeringen trer inn på utbyggernes side.

Vindkraftanleggene på Fosen ble bygget i et områder med reindrift. Frostating lagmannsrett mener Storheia (bildet) ikke lenger kan brukes som beiteområde og tilkjente reineierne erstatning, mens Fosen Vind mener utbyggingen ikke har hatt så store negative følger som lagmannsretten legger til grunn. Foto: Heiko Junge / NTB
Vindkraftanleggene på Fosen ble bygget i et områder med reindrift. Frostating lagmannsrett mener Storheia (bildet) ikke lenger kan brukes som beiteområde og tilkjente reineierne erstatning, mens Fosen Vind mener utbyggingen ikke har hatt så store negative følger som lagmannsretten legger til grunn. Foto: Heiko Junge / NTB

Både reineierne og selskapene bak vindkraftutbyggingen på Fosenhalvøya har anket lagmannsrettens dom. Der blir Fosen Reinbeitedistrikt, Sørgruppen og Nordgruppen, tilkjent 90 millioner kroner fordi domstolen kom til at Storheia er tapt som beiteområde på senvinteren og at reineierne derfor må gå over til vinterforing.

Da den ble overført til ordinær drift i 2020, var Storheia vindpark Norges største med 80 turbiner.

Spesielt viktig

Høyesterett har bestemt at saken skal behandles i storkammer. Den kommer opp onsdag skal pågå i hele fem rettsdager.

Storkammer brukes når saken er spesielt viktig og innebærer at 11 av Høyesteretts 20 dommere skal behandle den. De fleste saker blir behandlet av fem dommere.

Annonse

Reineierne har kjempet mot vindkraftutbyggingen på Fosenhalvøya i 15 år. De har anket dommen fra Frostating lagmannsrett og vil ha slått fast at konsesjonen til vindanlegget er ulovlig fordi den ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til samenes rettigheter, verken som næringsdrivende eller urfolk, ifølge Klassekampen.

Konsekvenser

Fosen Vind mener erstatningssummen er altfor høy og at det er feil rettsanvendelse. Selskapet mener på sin side at vindkraftutbyggingen ikke har så store negative virkninger som det lagmannsretten har lagt til grunn.

Olje- og energidepartementet støtter Fosen vinds anke og trer inn som partshjelper når saken tas opp i Høyesterett. Regjeringsadvokaten mener lagmannsretten har hatt en uriktig forståelse av erstatningsreglene og mener deres tolkning vil gjøre det dyrt å bygge vindkraftverk på områder med reindrift i fremtiden.

©NTB

Neste artikkel

Vindkraftkommunene fortjener bedre