Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reineiere i Finnmark frykter at opptil 200 dyr kan være tatt av ulv

Reineiere i Pasvik i Sør-Varanger frykter at en streifende ulv kan ha tatt opp mot 200 rein i området.

Ifølge NRK Troms og Finnmark har ulven jaktet tamreinflokkene i Pasvik i Øst-Finnmark de siste månedene.

Hittil er det funnet i alt ti reinkadavre som er dokumentert tatt av ulven siden slutten av november. I tillegg kommer et par kadavre som er så oppspist at det ikke er mulig å si noe om hvorfor de døde, sier rovviltansvarlig Magne Asheim i Statens Naturoppsyn i Finnmark.

Asheim vil overfor rikskringkasteren ikke spekulere på hvor mange rein som egentlig er tatt.

– Mange av kadavrene er ganske mye påspist. Det er et bra tegn. Men noen er ikke spist på i det hele tatt, sier Asheim.

Gaute Hallen, som har ledet jakta siden fellingstillatelsen ble gitt 3. desember, sier ulven har fått være lenge alene med reinen på vinterbeitet uten at jegerne har hatt mulighet til å være der.

– At den har tatt to om dagen er helt garantert. Jeg blir ikke forferdet om det viser seg at ulven har tatt 200 voksne dyr, men det er jo bare et anslag, sier han til NRK.

Neste artikkel

Kongeørnskader utløses av overbeite og vanskelige forhold i fjellet