Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reineiere får felle ulv i Øvre Pasvik

En ulv i Øvre Pasvik har nå tatt minst tre reinsdyr. Beitedistriktet har søkt og fått innvilget fellingstillatelse.

Søknaden om å felle ulven som har drept flere simler er innvilget. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Reinbeitedistriktet skriver i sin søknad til fylkesmannen 4. januar at ulven kom inn i området i starten av desember. 19. desember ble det dokumentert en ulvedrept simle. Nå er det funnet to drepte simler til, hvor den siste av dem ble funnet mandag 7. januar.

Søknaden ble innvilget av fylkesmannen, og tillatelsen til å felle ulven gjelder fra 5. januar til og med 20. januar 2019, skriver Sør-Varanger avis.

Annonse

Voksen ulv

Rovviltansvarlig Magne Asheim i Statens naturoppsyn sier til avisen at reinbeitedistriktet har satt opp et eget fellingslag, og at laget nå forsøker å få felt ulven.

Asheim har opplyst om at det er snakk om voksen ulv som har en målrettet atferd når den går til angrep på rein.

Neste artikkel

Ulvejakt: Sparte en halv million på samjagde svensker