Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reindriftssamer frykter omkamp om Fosen

Reindriftssamer mener regjeringen i realiteten forsøker å overprøve Høyesteretts dom om vindkraftverkene på Fosen. Det avviser regjeringen.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen sammen med Terje Hagen, reineier og leder av nordgruppen, under besøk på Fosen tidligere i vinter. Her fra Roan vindpark.
Foto: Ole Martin Wold / NTB
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen sammen med Terje Hagen, reineier og leder av nordgruppen, under besøk på Fosen tidligere i vinter. Her fra Roan vindpark. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Her legger myndighetene opp til en omkamp om Høyesteretts avgjørelse. Man vil i realiteten overprøve Høyesteretts dom. Det er i strid med en grunnlovsfestet regel i Norge om at Høyesterett dømmer i siste instans, sier Eirik Brønner, advokat for reindriftssamene i Sør-Fosen Sijte.

Han er overrasket over utspillet som olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) kom med mandag.

Bakteppet er den oppsiktsvekkende dommen i oktober der Høyesterett ga medhold til reineierne på Fosen og fastslo at utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Reindriftssamene vil rive anleggene

I et brev til partene mandag gjør olje- og energiministeren det klart at det vil ta tid å vurdere om vindkraftverkene kan bli stående eller ikke.

Samtidig vil regjeringen undersøke om det kan finnes «avbøtende tiltak» som gjør at vindkraftverkene kan bli stående.

– Det er overraskende at departementet ikke respekterer Høyesteretts avgjørelse og prøver å komme rundt den, sier Brønner.

– Vi mener at utbygger burde rive anleggene.

Vil finne en passende løsning

Olje- og energiministeren fremhever at selv om tillatelsene til å bygge vindkraftverkene er kjent ugyldige av Høyesterett, har domstolen ikke tatt stilling til hva som skal skje med anleggene.

– Dommen innebærer ikke at konsesjonene til vindkraftverkene har falt bort, og endringer i konsesjonene forutsetter nye forvaltningsvedtak. Når forvaltningen skal fatte vedtak, må disse baseres på alminnelige krav til utredning og saksbehandling, sier Persen.

– Jeg ønsker å bidra til å finne en løsning som står seg for ettertiden og som sikrer reindriftens rettigheter, fortsetter hun.

Neste artikkel

Kongeørnskader utløses av overbeite og vanskelige forhold i fjellet