Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen vil ha 1.500 nye havvindmøller i Norge

Regjeringen lanserer en ambisjon om at Norge skal installere 30 gigawatt havvind innen 2040. Dette tilsvarer nesten den samlede norske vannkraften.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland under en pressekonferanse om havvind i Marmorhallen i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB
Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland under en pressekonferanse om havvind i Marmorhallen i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

– Dette er en merkedag i norsk industri- og energihistorie, sa statsminister Jonas Gahr Støre da planen ble lagt fram på pressekonferanse onsdag.

Ambisjonen fra regjeringen er at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som produseres totalt i Norge i dag.

– I dag lanserer vi en storstilt satsing på havvind. Ambisjonen vår er at vi innen 2040 tildeler områder for 30,000 MW havvindproduksjon i Norge, sier Støre.

– Med denne ambisjonen går vi fra de to havvindmøllene som er i drift i dag til om lag 1500 havvindmøller. Byggingen skal skje i løpet av de neste 20 årene, sier Støre.

Kraftforsyningen i Norge hadde ved inngangen til 2021 en samlet installert produksjonskapasitet på 37.732 MW.

– Dette er en merkedag i norsk industri- og energihistorie, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da planen ble lagt fram på pressekonferanse onsdag.

Ambisjonen fra regjeringen er at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som produseres totalt i Norge i dag.

– I dag lanserer vi en storstilt satsing på havvind. Ambisjonen vår er at vi innen 2040 tildeler områder for 30.000 MW havvindproduksjon i Norge, sier Støre.

– Med denne ambisjonen går vi fra de to havvindmøllene som er i drift i dag til om lag 1500 havvindmøller. Byggingen skal skje i løpet av de neste 20-årene, sier Støre.

Kraftforsyningen i Norge hadde ved inngangen til 2021 en samlet installert produksjonskapasitet på 37.732 MW og vannkraft utgjorde vel 33.000 MW av dette.

Vurderer toveis kraftflyt

– Dette er et grønt industriløft i Norge og kan gi rikelige mengder fornybar kraft i fremtiden. Målet med utbyggingen er å gi folk og bedrifter store mengder rimelig kraft. Skal vi få til det, er vi nødt til å satse nå. Og vi må satse i stor skala, sier han.

Regjeringen vil legge til rette for en storstilt havvindutbygging som åpner for bruk av ulike nettløsninger.

Det vil bli vurdert kabler med toveis kraftflyt, radialer til Europa og radialer til Norge for hver utlysning. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) vil utrede konsekvenser av alternativene.

Den såkalte hybridløsningen er blitt gjenstand for hard kritikk og kritiske røster mener dette i realiteten er nye utenlandskabler med et vindkraftverk i midten. Industriaktører og opposisjonen på Stortinget mener hybridkabler er en forutsetning for at utbyggingen av havvind skal bli lønnsom.

Samtidig har Senterpartiet gjort det klart at de ikke ønsker å åpne for mer eksport av norsk vannkraft gjennom nye utenlandskabler som de mener hybridkablene i realiteten vil være

Støre sa på pressekonferansen at alle løsninger fortsatt ligger på bordet.

– Tre løsninger aktuelle: Det er fra vindmølla til land, fra vindmølla ut til Europa, og toveisløsning, det er en hybridløsning. Dette er alternativene som må vurderes. Det handler litt om hva som er forutsetningene rundt det enkelte prosjekt, hvor det er behov på land, Norges behov og kapasiteten ute, sier Støre.

– Det som er hel klart er at all strømproduksjon ikke skal inn til Norge, understreket statsministeren på pressekonferansen.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum understreket på sin side at Norge skal ha lavere strømpriser i Norge enn resten av Europa.

På spørsmål om hva som skulle til for at Senterpartiet skal godta hybridkabler var svarte Vedum:

– Vi har laget et tydelig rammeverk her som er veldig tydelig. Vi skal ha mer kraft til Norge og større kraftoverskudd, noe som gjør at vi kan få trygghet for at vi får rimeligere strømpriser i Norge enn resten av Europa, bedre forsyningssikkerhet slik at vi kan bygge mer norsk industri.

Vurderer grunnrenteskatt

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at valget av nettløsning til havs som innebærer tilknytning til det norske kraftsystemet skal anleggets tekniske utforming «sikre nasjonale interesser, herunder forsyningssikkerhet og rimelige strømpriser til husholdninger, industri og næringsliv», som det heter i pressemeldingen fra regjeringen.

– Målet er å gi folk og bedrifter store mengder rimelig kraft, som kan skape arbeidsplasser over hele landet, finansminister Vedum.

– Vi er opptatt av å sikre nettløsninger som sikrer mer kraft til Norge og som gir gode nettløsninger for havvindsatsingen. Dette satsingen er også svaret for å elektrifisere norsk sokkel.

Finansministeren varsler at regjeringen vil utrede grunnrenteskatt på havvind.

–Målet er å sikre at en større andel av overskuddet i næringen hentes inn til fellesskapet, sier finansminister Vedum.

Neste artikkel

KrF får boost på ny måling