Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen vil kutte i elavgiften

Den sittende regjeringen vil kutte i elavgiften i Statsbudsjettet, ifølge Dagens Næringsliv.

Ifølge kilder Dagens Næringsliv har snakket med vil regjeringen foreslå kutt i elavgifta i Statsbudsjettet. Foto: Lars Bilit Hagen
Ifølge kilder Dagens Næringsliv har snakket med vil regjeringen foreslå kutt i elavgifta i Statsbudsjettet. Foto: Lars Bilit Hagen

På grunn av de høye strømprisene den siste tiden vil regjeringen foreslå en reduksjon i elavgiften på 1,5 øre.

Det skriver Dagens Næringsliv, som får bekreftet avgiftsendringenen fra ikke navngitte personer i regjeringsapparatet.

Kuttet tilsvarer om lag ni prosent av dagens avgiftsnivå, som er på 16,69 øre.

Annonse

Finansminister Jan Tore Sanner vil verken avkrefte eller bekrefte avgiftskuttet.

– Men det er godt kjent at regjeringen har en ambisjon om å heve CO2-avgiften i årene som kommer samtidig som vi kompenserer med avgiftslettelser på andre områder. En slik veksling vil føre til at Norge fortsetter å kutte klimautslipp samtidig som vi hindrer at folk og bedrifter blir rammet på en urimelig måte. Fra før er det kjent at regjeringen ønsker å øke pendlerfradraget for å kompensere noe for økningen i CO2-avgiften, sier han til avisen.

DN skriver videre at innsparelsen for en gjennomsnittshusholdning med et forbruk på om lag 20.000 kWt i året vil være på om lag 300 kroner. Samlet sett kan det spare forbrukerne for en milliard i året.

Neste artikkel

Nei til EU anker Acer-dommen – starter innsamlingsaksjon for å dekke kostnadene