Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen opprettholder vedtak om felling av fire ulverevirer – totalt 25 ulver

Klima- og miljødepartementet opprettholder nemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revirer.

Klima- og miljødepartementet, her ved statsråd Espen Barth Eide (Ap), opprettholder rovviltnemndas vedtak om felling av ulv i fire revir. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Klima- og miljødepartementet, her ved statsråd Espen Barth Eide (Ap), opprettholder rovviltnemndas vedtak om felling av ulv i fire revir. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Ut fra hensynet om å forvalte bestanden i tråd med bestandsmålet, er rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling av ulverevirene Hornmoen, Bograngen og Rømskog opprettholdt, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Over målet

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4–6 årlige ulvekull i Norge og i grenserevirer, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revirer. I 2020 ble det født 8,5 kull i Norge, der kull som fødes i grenserevirer mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Ulvebestanden har gjennom flere år ligget over det bestandsmålet Stortinget har fastsatt. Vi ønsker å forvalte i tråd med de bestandsmålene Stortinget har vedtatt. Det er viktig for tilliten til forvaltningen og for folk som opplever de belastningene det kan gi å ha ulv i nærområdet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Jaktstans

Naturvernforbundet krevde onsdag at ulvejakta må stanses etter at lederparet i Slettåsreviret ble skutt like utenfor ulvesonen i Trysil 11. desember.

– Vi har bare tre intakte helnorske ulvefamilier igjen. Vinterens planlagte jakt i ulvesonen må nå avlyses, sa fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Nå før jul er det bare lov med ulvejakt utenfor ulvesonen, men i januar starter også jakta inne i sonen.

– Ulvejakta er helt ute av kontroll siden feilskyting stadig forekommer. Her må myndighetene snarest endre hvordan ulvejakta utøves. Vi kan ikke ha en så slepphendt jaktutøvelse på en kritisk truet dyreart, sier Håpnes

Åtte felt

Miljødirektoratet avviste at fellingen var feilaktig. I fellingsvedtaket fra regjeringen er det bestemt at også valpene fra Slettåsreviret skal skytes.

Så langt i årets jakt viser tall fra Rovdata at åtte ulver er felt, noe som tilsier at det er mellom 26 og 30 norske ulver igjen, og totalt mellom 69 og 86 når en tar med de dyrene som har tilhold både i Norge og Sverige.

Perioden for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er fra 1. januar til og med 15. februar.

NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr ber om en midlertidig forføyning for å få stanset fellingen av ulver i ulvesonen, som ble vedtatt onsdag.

Kravet om midlertidig forføyning fremmes for Oslo tingrett, opplyser NOAH – for dyrs rettigheter til NTB.

De tre organisasjonene omtaler det som sterkt kritikkverdig at departementet ikke avventer utfallet av NOAHs søksmål mot staten for vedtaket i 2019 om felling av ulv i Letjenna-reviret mellom Elverum og Åmot.

For retten i juni

I Oslo tingrett fikk NOAH medhold, men staten har anket dommen.

– NOAHs sak kommer opp i lagmannsretten i juni, og per nå er rettens mening at Letjenna-vedtaket var ulovlig og ikke oppfylte kravet til at det skal være svært høy terskel for å skyte kritisk truet ulv innenfor sonen hvor de tvert imot skal være prioritert, sier leder Siri Martinsen i NOAH.

– Vi kan ikke ha en forvaltning som balanserer på en knivspiss i forhold til lovlighet, og hvor truede dyr skytes gjennom vedtak som risikerer å bryte loven, legger hun til.

Neste artikkel

Ulv i Norge over bestandsmålet