Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen holder fast på lisensjakt i bare to revir i ulvesonen

Klima- og miljødepartementet bekrefter vedtaket om felling av ulv i revirene Aurskog og Kynna. Vedtaket om felling i Hernes, Hornmoen og Rømskog oppheves.

Rovviltnemndene vedtok i oktober felling innenfor ulvesonen i fire helnorske revir og i ett revir på grensen mellom Norge og Sverige. Vedtaket ble påklaget til Klima- og miljødepartementet og er nå behandlet.

Konklusjonen deres er at det er hjemmel i loven for lisensfelling av ulvene i de to revirene Aurskog og Kynna. Det er ikke grunnlag for felling av ulvene i revirene Hernes og Hornmoen, eller i grensereviret Rømskog. Dette er også i tråd med innstillingen fra rovviltnemndenes faglige sekretariat, skriver departementet i en pressemelding.

– Regjeringens mål er å forvalte ulvebestanden så nær bestandsmålet som mulig. Samtidig må forvaltningen være innenfor rammene som Stortinget har vedtatt og som følger av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Felling av ulvene i Aurskog og Kynna vil kunne gi en bestandsreduksjon ned mot bestandsmålet og er innenfor rammene av lovverket, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i pressemeldingen.

Annonse

Lisensfellingskvoten er satt til åtte ulv i Kynna og to ulv i Aurskog. Kvoten er basert på registreringene hittil i vinter. Dersom nye opplysninger viser at det er flere eller færre ulver i revirene, kan kvoten bli endret av fylkesmannen. Lisensfellingen av ulv i ulvesonen starter 1. januar.

©NTB

Neste artikkel

Bålaksjon mot rovdyrpolitikken: Lokallagsleiar fryktar beitesesongen blir dramatisk