Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen går inn for 60 prosent flere vaksiner til kommuner med vedvarende høyt smittetrykk

24 østlandskommuner med vedvarende høyt smittetrykk skal få 60 prosent flere vaksiner. Det har regjeringen bestemt etter å ha mottatt råd fra FHI.

 Sprøyter med Covid-19 vaksine fra Pfizer / Biontech klargjøres til vaksinasjon på et sykehjem i Oslo.Foto: Tone Spieler / NTB
Sprøyter med Covid-19 vaksine fra Pfizer / Biontech klargjøres til vaksinasjon på et sykehjem i Oslo.Foto: Tone Spieler / NTB

Dette har regjeringen bestemt etter å ha mottatt råd fra Folkehelseinstituttet, som anbefaler å gi flere vaksiner til 24 østlandskommuner som har hatt høyt smittetrykk over lang tid. De anbefaler at disse kommunene skal få 80 prosent flere doser enn de ellers ville fått, fram til alle over 18 år er vaksinert med første dose.

FHI vurderer at både 60 og 80 prosent flere doser til de 24 østlandskommunene vil gi om lag samme gevinst, og regjeringen går altså inn for den førstnevnte prosentfordelingen.

Det skal redusere presset på de øvrige kommunene i juli.

Listen kan endres

– Regjeringens beslutning har viktige forutsetninger: Vi må sikre at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli, har kapasitet til å få tatt dette igjen i siste del av juli. Sammen med statsforvalterne vil vi gå i dialog med kommunene for å undersøke at vaksinasjonen i feriemåneden juli kan gå etter planen. Skal vi endre fordelingen, må vi først være sikre på at dette ikke fører til en forsinkelse av når hele befolkningen er vaksinert, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen onsdag.

Regjeringen har bedt FHI og Helsedirektoratet om å gjøre en rask vurdering av om kommunelisten bør oppdateres med bakgrunn i smitteutviklingen siden listen ble laget.

Går bort fra beskjeden skjevfordeling

I mars gikk regjeringen inn for en beskjeden geografisk skjevfordeling av vaksiner til områder med høyt smittetrykk. Dette har gjort at seks bydeler i Oslo samt Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss har fått 20 prosent flere vaksinedoser enn den opprinnelige planen.

I en rapport som ble lagt fram i april, konkluderte ekspertene i Holden-utvalget med at langt flere vaksiner til områder med høy smitte, vil gi færre syke og døde.

Oslo er blant områdene i landet som gjennom pandemien har hatt vedvarende høy smitte. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har tatt til orde for en sterkere skjevfordeling, og han har gjentatte ganger bedt om flere vaksinedoser til hovedstaden.

Annonse

Unge over 18 rykker frem

Hvilke aldersgrupper som bør prioriteres i vaksinasjonsprogrammet videre, er noe av det regjeringen har bedt FHI se nærmere på sin vurdering av vaksinestrategien. Vurderingen ble levert til regjeringen tirsdag

– Regjeringen løfter de unge fram i vaksinekøen fordi smitten er høyest blant de unge. Unge voksne har mer sosial kontakt enn eldre voksne og bidrar mer til smittespredningen, sa statsminister Erna Solberg da hun holdt koronapressekonferanse onsdag kveld.

Endringene innebærer at aldersgruppen over 18 år får vaksine så snart vaksineringen av alle over 45 år er ferdig.

– Når vaksinasjon av unge kan starte i kommunene vil variere noe, men det vil for enkelte kommuner skje allerede fra begynnelsen av juni, opplyser regjeringen

Stopp for AstraZeneca, pause for Janssen

Mandag anbefalte Vorland-utvalget at AstraZeneca og Janssen-vaksinen burde fjernes fra vaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet har også anbefalt dette.

De kom mandag med en anbefaling om at Janssens koronavaksine skulle tas ut av selve vaksinasjonsprogrammet, men åpnet for at personer under visse kriterier likevel kunne ta vaksinen. Det var imidlertid uenighet innad i utvalget om hvilke kriterier som burde gjelde.

Norge stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen 11. mars etter meldinger om tilfeller av blodpropp, lave blodplatenivåer og blødninger hos personer som har fått vaksinen.

Det er 138.300 personer som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen i Norge. Det er bestemt at disse skal få tilbud om en MRNA-vaksine som andredose.

Janssen-vaksinen er ikke tatt i bruk i Norge. Vaksinen er i likhet med AstraZeneca-vaksinen en såkalt virusvektorvaksine, der et forkjølelsesvirus frakter genetisk informasjon som utløser en immunrespons i cellene i kroppen.

Neste artikkel

Regjeringen innfører flere økonomiske tiltak