Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rapport: Korona kostet kommunene 14 milliarder kroner

Koronapandemien har kostet kommunene 14 milliarder kroner i 2020, ifølge en arbeidsgruppe fra KS og seks departement.

– Det er ikke tvil om at koronapandemien har gått store økonomiske konsekvenser for kommunesektoren. Rapporten vi har fått i dag gir et godt bilde på hvordan sektoren samlet er rammet av koronakrisen, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Regjeringen satte tidligere i år ned arbeidsgruppen for systematisk å gå gjennom hvordan kommunenes inntekter og utgifter er blitt påvirket av koronapandemien. Gruppen har også kommet med anslag for hvor mye dette vil utgjøre.

Annonse

Den endelige rapporten er varslet 1. april neste år. Fredag la Astrup fram en delrapport.

Regjeringen vil bruke rapporten som grunnlag for ekstrabevilgningen til kommunesektoren, som kommer i november. Det såkalte tilleggsnummeret til statsbudsjettet vil ha et anslag over hva kommunene får av ekstra utgifter og reduserte inntekter og forslag til kompensasjon.

Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra kommuneorganisasjonen KS og fagfolk fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Neste artikkel

Vil bli landets viktigste matkommune – lager plan for styrket jordvernet