Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Portforbudet oppheves i flere kommuner

Siden 19. november har det i deler av Viken og Innlandet vært innført portforbud. Nå oppheves det, melder Mattilsynet.

Selv om portforbudet oppheves på Østlandet, vil det fortsatt være restriksjoner i Rogaland. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Selv om portforbudet oppheves på Østlandet, vil det fortsatt være restriksjoner i Rogaland. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Det var etter påvisning av høypatogen fugleinfluensa hos en vill knoppsvane i Ringerike kommune det i slutten av november ble innført portforbud i deler av Viken og Innlandet.

Det er siden ikke meldt om flere tilfeller. Derfor oppheves forbudet i kommunene Modum, Ringerike, Hole, Jevnaker, Lier, Gran og Søndre Land fra 17. desember.

– Selv om portforbudet i Viken og Innlandet oppheves, kan det fortsatt finnes smitte hos villfugl i området. Fugler kan være smittet av fugleinfluensa, uten å vise symptomer. Derfor er det viktig at du er nøye med smittevern og har lav terskel for å varsle om mistanke om fugleinfluensa hvis fugler dør plutselig, legger færre egg enn vanlig, spiser og drikker mindre enn vanlig eller det er generell endring i atferd i flokken, sier Astrid Ham, avdelingssjef i Mattilsynet.

Portforbud og andre restriksjoner opprettholdes imidlertid i Rogaland. Der ble det påvist smitte i kommersielle fjørfebesetninger.

Neste artikkel

Ber medlemmene melde fra om syke eller døde fugler