Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pollestad vil sende pelsdyr i retur til Bollestad

Erstatningen til pelsdyrbønder som tvinges til å legge ned, er altfor dårlig, mener Sp.

Senterpartiets Geir Pollestad vil sende pelsdyr i retur til Bollestad.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Senterpartiets Geir Pollestad vil sende pelsdyr i retur til Bollestad. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er ingen tvil om at den foreslåtte erstatningsordningen vil føre til konkurser og økonomisk ruin for mange pelsdyrbønder. Dette er helt i strid med alminnelige prinsipper for erstatning, sier Senterpartiets Geir Pollestad, som er leder i Stortingets næringskomité.

– Når vi nå har fått kunnskap om konsekvensene for enkeltbønder som rammes, må det få konsekvenser. Det ryddigste er at regjeringen får beskjed om å komme tilbake med en erstatningsordning som hindrer tap for bøndene som må legge ned på grunn av regjeringens politikk, sier han til NTB.

Dårlig tallgrunnlag

Pelsdyrbøndenes frustrasjon kom til uttrykk i Stortingets åpne høring i saken 8. mai.

– Tallgrunnlaget for kompensasjonsordningen er for dårlig. Slik den er foreslått i dag, vil pelsdyrbønder sitte i dyp og livslang gjeld, sa Bertran Trane Skadsem, leder i Norges Pelsdyralslag.

Politisk betent

Regjeringen har flertall etter KrFs inntreden i januar, og forbudet mot pelsdyrhold ble banket gjennom både i Jeløya-plattformen i fjor og i Granavolden-plattformen i år.

Men det politiske bakteppet er interessant: Pelsdyrforbudet er en ren Venstre-seier, og Høyre, Frp og KrF ønsker alle å beholde næringen.

Nå er det opp til landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) å jobbe videre med forslaget, selv om hun kommer fra Norges største pelsdyrfylke og representerer et parti som ønsker å beholde næringen.

Annonse

Saken er nå til behandling i Stortingets næringskomité, som i utgangspunktet har frist til 28. mai med å avgi sin innstilling. Men dersom Sp får støtte til å sende stortingsmeldingen i retur til regjeringen, blir prosessen forlenget.

Senterpartiet er ikke fornøyd med landbruksminister Olaug Bollestas plan for kompensasjon av pelsdyrbøndene. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
Senterpartiet er ikke fornøyd med landbruksminister Olaug Bollestas plan for kompensasjon av pelsdyrbøndene. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

100 millioner

I regjeringens forslag til hvordan man skal legge ned pelsdyrnæringen tas det til orde for å forby pelsdyrhold umiddelbart, men med en avviklingsperiode fram til 1. februar 2025 for dem som driver med oppdrett av pelsdyr i dag.

I det siste forslaget var kompensasjonsordningen forbedret sammenlignet med det opprinnelige forslaget. Blant annet skal det tas individuelle hensyn i vurderingen, og rammen for midlene bøndene får til å omstille seg til annen virksomhet, var økt fra 50 til 100 millioner kroner.

Økonomisk skadelidende

Pollestad viser til at flere landbruksministrer har lovet at ingen skal bli økonomisk skadelidende eller måtte gå fra gård og grunn på grunn av vedtaket. Han tror verken stortingsgruppene eller regjeringens representanter i næringskomiteen var klar over «hvor dårlig erstatningsordning regjeringen ville legge fram».

– Om partigruppene på Stortinget ikke vil være et ukritisk stemplingskontor for regjeringens forslag, må de avvise denne saken, krever Sp-politikeren.

Senterpartiets mål er at regjeringen skal snu og ikke gå inn for forbudet, partiet mener det i det minste må gis en «skikkelig erstatning» hvis enigheten bankes gjennom.

Neste artikkel

Stort sprik i tilskot: – Forstår at bønder synest det er urettferdig