Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Politiet oppfylte de nasjonale kravene til responstid i 2020

Politiet innfridde de nasjonale kravene til responstid i 2020, viser målingen av 18.853 registrerte hasteoppdrag. Men ikke alle målene ble innfridd.

Politiet innfridde de nasjonale kravene til responstid i fjor. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Politiet innfridde de nasjonale kravene til responstid i fjor. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

− Politiet skal komme raskt til stedet ved alvorlige hendelser, og det er gledelig at vi samlet sett innfrir kravene som er satt til responstid for hasteoppdrag, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet i en pressemelding.

Responstid er tiden det tar fra politiets operasjonssentral mottar melding om en hendelse til politiet er fremme på stedet. Det er kun krav til responstid for hasteoppdrag hvor det trengs umiddelbar respons fra politiet.

Annonse

Det er stilt ulike krav til responstid i tre ulike tettstedskategorier ut ifra befolkningstetthet. De tre kategoriene er tettsteder med over 20.000 innbyggere, tettsteder med mellom 2.000 og 19.999 innbyggere, samt tettsteder med under 2.000 innbyggere og øvrige områder. Jo flere innbyggere, jo kortere tid er det påkrevd at politiet skal bruke.

Resultatene fra undersøkelsen viser at politiet i alt innfridde det nasjonale kravet om en bestemt responstid innenfor 80 prosent av oppdragene for alle de tre tettstedskategoriene. Samtidig innfridde ikke politiet det nasjonale målet om en enda kortere responstid innenfor 50 prosent av oppdragene i tettstedene der det bor flere enn 2.000 mennesker.

Det er også store forskjeller mellom politidistriktene. Kun Agder politidistrikt oppfylte både kravene og målene i alle tettstedskategoriene i fjor.

Neste artikkel

Riksadvokaten starter etterforskning av aktivist-anmeldelse