Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Påviste rovviltskader på samme nivå som i fjor

– Å trekke konklusjoner midt i en beitesesong er altfor tidlig. Av erfaring vet vi at konklusjonene ikke kan trekkes før sesongen er avsluttet, advarer beite- og utmarksrådgiver Per Fossheim i Norsk Sau og Geit.

Statens Naturoppsyn (SNO) gjennomfører skadedokumentasjon gjennom beitesesongen. Foto: SNO/Miljødirektoratet
Statens Naturoppsyn (SNO) gjennomfører skadedokumentasjon gjennom beitesesongen. Foto: SNO/Miljødirektoratet

Statens naturoppsyn (SNO) oppsummerer hvert år foreløpige tall på antall påviste rovviltskader på sau fra 1. januar til 1. august.

Inneværende beitesesong har SNO påvist 515 rovviltskader, det er på samme nivå som i 2020, hvor det var de laveste tallene på påviste rovviltskader siden SNO startet systematiske registreringer av rovviltskader i 2002.

– Store tap til rovvilt er en utfordrende situasjon for beitedyreiere, og vi vet at det har forekommet enkelte steder også i sommer. Vi er samtidig glade for at vi ser ut til å holde oss på samme historisk lave tapstall som i fjor sommer, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, i en pressemelding til Nationen.

Økning i skader fra bjørn

Hittil i år er det innmeldt 1295 sau hvor det er mistenkt at rovvilt står bak, og 515 av disse har fått påvist skader fra rovvilt, opplyser Miljødirektoratet. I 2020 ble det på samme tid innmeldt 1470 sau og 517 av disse fikk påvist rovviltskader.

– Det er dokumentert nesten en dobling i antall sau tapt til bjørn, det vil si på samme nivå som i 2019. Tapet til bjørn er allikevel lavt sammenlignet med tidligere år, sier Hambro.

Trøndelag har en liten nedgang i antall påviste bjørneskader, men er allikevel det fylket i Norge med mest skader til bjørn. Økingen i år skyldes i hovedsak økte skader i Troms og Finnmark (region 8), Innlandet (region 5 Hedmark) og Nordland (region 7)

Motsatt ser SNO en sterk nedgang i antall påviste skader fra ulv – 39 skader inneværende beitesesong mot 121 skader i 2020. Det er registrert en stor nedgang i antall påviste ulveskader i innlandet (rovviltregion 5 Hedmark), mens det er registrert en økning i Viken (rovviltregion 4 Akershus). I motsetning til forrige beitesesong er det ikke registret ulveskader i Agder og Vestland inneværende beitesesong, ifølge SNO.

Videre opplyser SNO at antall skader fra andre rovviltarter er ganske likt forrige beitesesong, men med en gjennomgående liten nedgang i antall påviste skader.

– Det er viktig å huske at dette kun er foreløpige tall, og at beitesesongen ikke er over. Tallene vil endre seg fram til sauen er sanket, påpeker Hambro.

– Uttalelsen min ble forenklet og tatt ut av kontekst

Nationen siterte nylig NRK Nyhetsmorgen, der beite- og utmarksrådgiver Per Fossheim i Norsk Sau og Geit uttalte at sauebønder over hele landet har hatt litt mindre tap av dyr til for eksempel ulv hittil i sommer.

Annonse

I ettertid viser det seg at deler av intervjuet til NRK med Fossheim ikke ble sendt på luften. Han ønsker derfor å komme med en korrigering til Nationen.

– Jeg opplever at uttalelsen min ble forenklet og tatt ut av kontekst, og av diskusjonen ser jeg at den er mistolket, sier Fossheim.

Ifølge ham var fokuset for saken rovvilt og sau i Agder fram til nå denne sommeren.

– NRK tok kontakt med meg på bakgrunn av at SNO kun har registrert to sauer drept av rovdyr i Agder, forteller beite- og utmarksrådgiveren.

Per Fossheim er beite- og utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit (NSG). Foto: Norsk Sau og Geit
Per Fossheim er beite- og utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit (NSG). Foto: Norsk Sau og Geit

– For tidlig å konkludere

Selv om tall fra Miljødirektoratet viser at det hittil i år er innmeldt 1295 sau hvor det er mistenkt at rovvilt står bak, og 515 av disse har fått påvist skader fra rovvilt, har Fossheim følgende å si:

– Å trekke konklusjoner midt i en beitesesong er altfor tidlig. Av erfaring vet vi at konklusjonene ikke kan trekkes før sesongen er avsluttet. Når man kan snuble i et sauebein som så vidt stikker opp i ei myr, sier det seg selv at det er vanskelig å vite hvor stor tapene blir, påpeker han.

Fossheim forteller også at det ser ut til at dokumentasjonskravene til SNO øker, selv om instruksene er de samme.

– Vi opplever at det er vanskeligere å få dokumentert rovdyrskader. SNO er strengere på å godkjenne dem rett og slett. Dette slår ut på statistikken over tap, mener han.

Fossheim ønsker å kommentere den pågående bjørne-saken i Snåsa i Trøndelag:

– Tap av sauer til bjørn ser ut til å ha økt i år. Spesielt saken i Trøndelag med tilsynelatende mobile bjørnesoner, er med på å skape en stor usikkerhet for fremtiden til beitenæringen, avslutter han.

Neste artikkel

EU-parlamentet opnar for meir uttak av rovdyr