Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pålegger jegere å sikre prøver av hjortedyr

Jegere skal sikre inntil 11.000 prøver fra elg, hjort og villrein som skal testes for skrantesyke i løpet av årets jakt.

Etter seks uker med statlig jakt av villrein i Nordfjella i vinter var 531 dyr felt. Da gjensto fremdeles om lag 1.000 rein i stammen, som skal utryddes helt. Foto: Sondre Dalaker / NRK / NTB scanpix
Etter seks uker med statlig jakt av villrein i Nordfjella i vinter var 531 dyr felt. Da gjensto fremdeles om lag 1.000 rein i stammen, som skal utryddes helt. Foto: Sondre Dalaker / NRK / NTB scanpix

Det er Miljødirektoratet som pålegger landets jegere i kartleggingsområdene for skrantesyke å sikre prøvene, melder direktoratet mandag.

I alt skal 30.000 hjort og villrein skal testes for skrantesyke i løpet av året. Målet er å lære mer om sykdommen og de ulike variantene av den som finnes i Norge.

Skrantesyke eller CWD (Chronic Wasting Disease) er en såkalt prionsykdom. Den rammer hjortedyr og minner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe.

Det første funnet i Norge ble gjort i 2016. Det var første gang sykdommen ble påvist i Europa. Siden har Veterinærinstituttet undersøkt 42.337 prøver – fra rein, elg, hjort og rådyr. Det er funnet i alt 23 tilfeller av sykdommen. Så langt i år har fem dyr, alle villrein i Nordfjella, fått påvist den alvorlige sykdommen. Det er avgjort at hele villreinstammen i Nordfjella skal utryddes i håp om at også sykdommen vil bli det.

Neste artikkel

Varig tap av villreinstammen i Nordfjella?