Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Over 12.000 tonn oppdrettslaks døde etter algeoppblomstring

5.200 tonn oppdrettslaks i Nordland og 6.800 tonn i Troms anslås å ha dødd på grunn av algeoppblomstringen. Fiskeridirektoratet følger nøye med på spredningen.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Torsdagens dagsrapport om algeoppblomstringen i Nord-Norge viser at anslaget over død fisk har økt i Nordland, men tallet er uendret for Troms fra dagen før.

Fiskeridirektoratet overvåker situasjonen tett. Informasjonen direktoratet har, tyder på at det er høye konsentrasjoner av algen inn mot ytre del av Ofotfjorden og Rinøya.

Det er ikke meldt om at algene har spredt seg til nye anlegg i Nordland, men det er høy dødelighet på Rinøyvåg, og direktoratet mener man det neste døgnet bør være ekstra oppmerksom på områdene Offersøya-Øksfjorden, samt området vest for Selsøya.

Kan spre seg

I Troms ble det torsdag rapportert om dødelighet ved Sandøy i Vågsfjorden. Det er tatt vannprøver og gjelleprøver for å avklare om dette er relatert til algene. En eventuell oppblomstring her vil kunne spre seg sørover mot Tjøtta i løpet av det neste døgnet.

I Malangen er det registrert dårlig sikt i vannet, og vannprøver viser forekomst av alger, men det er foreløpig ikke klart hvilken type det dreier seg om. Her er det foreløpig ikke rapportert om dødelighet. Det er mye oppdrettsfisk i området, og flere av aktørene her planlegger å flytte fisk.

Annonse

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) beskrev onsdag situasjonen som svært alvorlig.

– Det er store økonomiske verdier som går tapt i disse dager. I tillegg skal vi heller ikke glemme at algene gjør at fisken ikke får puste, og at dette også er en dyrevelferdsmessig tragedie, sa han til NTB.

Umulig å hindre spredning

Statsråden vil invitere næringen til et møte for å få en gjennomgang av situasjonen og mener det kan være naturlig å drøfte behovet for tiltak.

Algen som nå brer seg, heter Chrysochromulina leadbeaterii og er en vanlig alge langs norskekysten, men kan noen år med en viss type miljøbetingelser få denne typen oppblomstring, som kan være dødelig for fisk. Det har skjedd flere ganger tidligere, blant annet i 1991.

Ifølge Havforskningsinstituttet er det helt umulig for mennesker å hindre spredning. Det som kan stoppe algeoppblomstringen, er storm eller kraftig vind, eller at algen bruker opp det den lever av.

Fakta

Fakta om Chrysochromulina-algen

Chrysochromulina leadbeaterii er et planteplankton som flyter fritt i vannmassene. Arten er relativt vanlig og kan observeres om våren, men da som oftest bare i lavt antall.

En sjelden gang forekommer algene i mengder som kan omtales som oppblomstringer og som kan resultere i at fisk dør.

Det er studier som tyder på at algearten skiller ut hemolytiske forbindelser. I kontakt med gjellene hos fisken fører dette til skader som kan resultere i at fisken ikke får tilstrekkelig med oksygen og til slutt dør. Ved moderate konsentrasjoner, før det blir dødelig, kan algene føre til at fisken endrer atferd. Den trekker til overflaten og snapper eller gaper.

Algene forbruker næringssalter. Dermed vil økningen av alger reduseres etter hvert som næringssaltene er brukt opp. Skulle algene derimot transporteres til nye områder som fortsatt har næring, vil de kunne fortsette.

Onsdag hadde Fiskeridirektoratet beregnet at i overkant av 11.600 tonn oppdrettslaks har dødd som følge av algeoppblomstringen i Nordland og sør i Troms.

I Nordland er disse selskapene rammet: Ballangen Sjøfarm, Ellingsen Seafood, Mortenlaks.

I Troms er disse selskapene rammet: Sørrollnesfisk, Northern Lights Salmon, Kleiva Fiskefarm, Gratanglaks, Nordlaks og Salaks.

Kilde: Havforskningsinstituttet /Fiskeridirektoratet

Neste artikkel

25 oppdrettere på Vestlandet saksøker staten etter å ha blitt pålagt kutt i produksjonen