Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Østfoldforskning blir institutt for bærekraftsforskning

Østfoldforskning bytter navn til Norsk institutt for bærekraftsforskning. Målet er å styrke gjennomslagskraften til forskningen.

Ansatte i NORSUS. Foto: NORSUS
Ansatte i NORSUS. Foto: NORSUS

Østfoldforskning byttet mandag navn til NORSUS, forkortelsen for Norwegian Institute for Sustainability Research.

Forskningsinstituttet har et av Europas fremste fagmiljøer innen miljø- og ressurseffektivitet.

Ellen-Marie Forsberg, administrerende direktør i NORSUS. Foto: NORSUS
Ellen-Marie Forsberg, administrerende direktør i NORSUS. Foto: NORSUS
Annonse

– Livsløpsvurderinger er sentrale i arbeidet for mer bærekraftige produkter og tjenester. Slike vurderinger er og vil i økende grad bli et konkurransefortrinn for virksomheter. Spesielt etter hvert som allmennheten stiller større og mer gjennomgripende krav til bærekraftigheten til produktene og tjenestene de kjøper, sier Ellen-Marie Forsberg, administrerende direktør i NORSUS.

– Vi bytter navn for å styrke vår gjennomslagskraft som aktør for en mer bærekraftig verden.

Instituttet ligger i Fredrikstad, og forsker blant annet på energi og avfallsressurser, mat og emballasje og møbler og tekstiler.

De eies av Østfold fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Indre Østfold Utviklingsfond, Østfold Energi, COWI, Høyskolen i Østfold og de ansatte.

– I arbeidet med å gjøre norske og internasjonale aktørers produksjon og tjenesteleveranse mer miljø- og ressurseffektiv, er livsløpsvurderinger en underutnyttet ressurs. Blant annet fremkommer viktigheten av mer utstrakt bruk av slike vurderinger i utkastet for strategisk plan for det nye store forskningsprogrammet i EU. Her kan og vil vi bidra, sier Forsberg.

Neste artikkel

Forskere mener at å stanse kalking kan føre til en forsuring av bekker i populært skogsområde