Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Oppretter nytt fornybarselskap – skal ikke satse på havvind

Trønderenergi og oppkjøpsfondet Hitecvision går sammen om et nytt fornybarselskap. Satsingsområder blir vindkraft, solenergi og elektrifisering.

Seniorpartner i HitecVision, Jon Vatnaland (t.v.), styreleder i Trønderenergi, Odd Inge Mjøen, partner i HitecVision, Jan Helland Eide, og konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold.
Seniorpartner i HitecVision, Jon Vatnaland (t.v.), styreleder i Trønderenergi, Odd Inge Mjøen, partner i HitecVision, Jan Helland Eide, og konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold.

Selskapet har ennå ikke fått navn, men det er allerede klart at de i første fase vil ha en investeringskapital på mellom 15 og 20 milliarder kroner. Selskapet skal også dekke hele Norden.

– Målet vårt er at selskapet skal ha aktivitet i hele verdikjeden, fra strømmen produseres fra fornybare energikilder som sol, vann, vind og hydrogen, via styring og håndtering av kilowattene, til strømmen ender som kilometer på elbilen, temperatur i frysedisken, eller timer på anleggsmaskiner og kanskje også fly og båter, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi.

Dagens Næringsliv skriver at Hitecvision tidligere har vært tungt eksponert mot olje- og gassindustrien, men at de for litt over to år siden varslet satsing på fornybar energi.

Annonse

– Dette blir et flaggskip for oss i nordisk sammenheng, sier seniorpartner Jon Vatnaland i Hitecvision til DN om det nye selskapet.

Trønderenergi er på sin side eid av 19 trønderske kommuner og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). I det nye selskapet vil både Trønderenergi og Hitecvision sitte med 50 prosent eierskap hver.

Gjersvold sier overfor DN at offentlig eierskap gir lite tilgang på risikokapital, noe de nå løser med samarbeidet med oppkjøpsfondet. Han forteller også at vindkraft på land i Sverige og Finland samt solenergi i Norge er investeringsmuligheter de ser på. Han utelukker heller ikke investeringer innen vannkraft. Havvind er imidlertid ikke i planene.

– Fornybarproduksjon vil være det tyngste. Det andre elementet er elektrifisering. Vi har jo allerede i dag posisjoner der vi er markedsledende for elbillading for borettslag, for eksempel, sier han.

Neste artikkel

No har arbeidet med Noregs fyrste havvindprosjekt starta for fullt