Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Opposisjonen setter foten ned for utvidet ulvesone

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil ikke tillate midlertidig vern utenfor ulvesonen.

Voksen hannulv på Langedrag. Foto: Heiko Junge / NTB
Voksen hannulv på Langedrag. Foto: Heiko Junge / NTB

De tre partiene gikk mandag sammen i Stortinget for å tvinge igjennom sitt syn.

– Nå får en slått fast at det ikke er anledning til å utvide ulvesonen utover det Stortinget har vedtatt, sier Frps miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale til NTB.

Arbeiderpartiets Runar Sjåstad mener vedtaket er i tråd med rovviltforliket som i sin tid ble inngått i Stortinget.

Kraftige reaksjoner

I vedtaket som ble gjort i Stortinget mandag ettermiddag, bes regjeringen «stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse».

«Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert område utenfor ulvesonen der det vanligvis kan utøves lisensfelling», utdypes det videre i vedtaket.

Eksisterende utvidelse av sonen oppheves ifølge vedtaket fra og med 15. desember 2020.

Naturvernforbundet reagerer kraftig.

– Dette er skandaløst og handler ikke om utvidelse av ulvesonen, slik noen framstiller saken. Dette handler om å bevare Norges viktigste ulv, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Han mener vedtaket også er i strid med den norsk-svenske ulveavtalen.

Karoline Andeur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, kaller Stortingets vedtak totalt uforståelig.

Annonse

– Med dette skaper stortingspolitikerne en vilkårlig og uforutsigbar rovdyrforvaltning, sier hun.

Elgå-ulven

Det er den såkalte Elgå-ulven som har skapt flokene. Denne finsk-russiske ulven beskrives som genetisk viktig for ulvestammen og kan på sikt bedre tilstanden for den sørskandinaviske bestanden, ifølge Miljødirektoratet.

Problemet er at den har vandret utenfor ulvesonen. For å beskytte Elgå-ulven er det derfor opprettet en buffersone utenfor den ordinære ulvesonen der Elgå-ulven kan ferdes trygt.

– Dette er en snikutvidelse av ulvesonen som er blitt gjort fordi Høyre og Venstre mener at vi har en såkalt genetisk viktig ulv. Senterpartiet kan ikke akseptere at én ulv skal gjøre at lokalbefolkningen i Hedmark skal bli overkjørt, sier partiets stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl.

Sjåstad understreker at saken ikke bare handler om Elgå-ulven.

– Det handler om alle de andre dyrene som er innenfor den store buffersonen på 1.500 kvadratkilometer. Denne enkeltulven kan flyttes, sier han.

Vurderer flytting

Ulven har vandret inn og ut av ulvesonen og har tidligere blitt bedøvet og fløyet inn igjen i ulvesonen i Kongsvinger etter at den drepte flere reinsdyr i Engerdal.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) åpnet i forrige uke for at ulven kan bli flyttet igjen.

– Det er Sveinung Rotevatn helt fri til å forsøke, sier Dale.

– Men han kan ikke utvide ulvesonen. Det kan verken Klima- og miljødepartementet eller Rovviltnemndene gjøre.

Neste artikkel

En ny kurs for Norge