Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe

Etter lang tid med inngripende tiltak, ble portforbudet for fjørfe opphevet fra og med tirsdag.

Det har i en god stund vært portforbud for tamfugl i Norge som følge av påvist høypatogen fugleinfluensa i store deler av Europa. Nå blir det lettelser, men Mattilsynet forventer at det vil komme perioder med portforbud også i framtida. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Det har i en god stund vært portforbud for tamfugl i Norge som følge av påvist høypatogen fugleinfluensa i store deler av Europa. Nå blir det lettelser, men Mattilsynet forventer at det vil komme perioder med portforbud også i framtida. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Grunnet utbrudd av såkalt høypatogen fugleinfluensa i deler av Norden og Europa, har det vært portforbud for tamfugl i hele Norge. Risikoen for smitte til mennesker er blitt vurdert som svært lav, og det har først og fremst vært en risiko for fugler.

I Norge er det blitt påvist flest smittetilfeller hos villfugl i Rogaland og Vestland, men også noe på sørlandet og østlandet.

Portforbud betyr at tamme fugler enten skal være innendørs eller inngjerdet under tak utendørs. Forbudet har vært gjeldende både for private og kommersielle aktører, så vel som økologiske produsenter.

Men portforbudet ble altså opphevet fra og med 1. juni.

Unngått avliving i større fjørfehold

– Det har vært et inngripende tiltak som ble innført på tampen av fjoråret, og det skal ikke vare lenger enn nødvendig. Vårtrekket er på det nærmeste over, og det har ikke vært påvist villfugler som er døde av fugleinfluensa i Norge etter midten av april, skriver seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, Anne Marie Jahr, i en epost til Nationen.

Den siste situasjonsrapporten fra Veterinærinstituttet viser også at smitten hos villfugl går ned i Europa.

– God dyrehelse er en viktig forutsetning for god dyrevelferd. Portforbudet i Norge har vært ett av flere viktige tiltak i kampen mot fugleinfluensa. Vi har unngått de dyrevelferdsmessige utfordringene ved smitteintroduksjon og avliving i større fjørfehold, slik vi har sett i våre naboland, forteller Jahr.

Antar ny smitte til vinteren

Det er første gang høypatogen fugleinfluensa er blitt oppdaget i Norge, og Jahr tror det vil komme tilbake igjen.

– Dette er en sykdom som mange land i Europa har levd med lenge. Vi antar at vi også kommer til å finne smittetilfeller til vinteren igjen, opplyser hun.

Dette betyr blant annet at kommersielle fjørfehold må være svært bevisste på smittevern, ifølge Jahr, og begrunner det med at dette er en ny trussel mot næringa som vi må leve med i tiden framover.

– Samtidig utgjør denne sykdommen også en trussel mot hobbyfjørfehold, understreker hun.

– Dessverre forventer vi at det vil komme perioder med portforbud i framtiden også. Derfor oppfordrer Mattilsynet alle som ønsker å ha fjørfe ute til på forhånd å legge forholdene til rette for god dyrevelferd inne eller inngjerdet og under tak ute, fortsetter Jahr.

Seksjonssjefen retter også en stor takk til alle som har fulgt smittevernråd og restriksjoner.

– Vi vet det har vært inngripende, og mange har gjort en stor innsats, avslutter hun.

Neste artikkel

Sykdomsutbrudd ved oppdrettsanlegg i Namsenfjorden