Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ønsker stabilt oppholdsvær

Veksttorget er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Rapportører fra Norsk Landbruksrådgiving leverer tilstandsrapport fra hver sin region en gang i uken, helt fram til innhøsting.

Møre og Romsdal: Fortørking etter andreslått. Otrøya i ytre Romsdal. Foto: Nina Iren Ugelvik

Troms og Finnmark: Bra med blåbær og sopp

Det merkes at det begynner å bli høst. Temperaturen på dagtid har vært bra men det har vært kalde netter spesielt på indre strøk. Potetriset har tatt skade enkelte plasser. Andreslåtten er i full gang og det meldes om gode avlinger. Sauesankinga er så vidt begynt og en del sau og lam er allerede kommet på innmarka. Når det gjelder grønnsaker og poteter er det litt tidlig å fastslå hvordan avlingene vil bli. Jordbærsesongen går mot slutten, bringebær høstes fremdeles. Solbær og rips er nå moden. I utmarka er det bra med blåbær og sopp.

Arnulf Hole, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge

Nordland: Vanskelig innhøstingsvær

Endelig fikk vi 2–3 dager uten regn, og over hele fylket har det vært høstet andreslått. Store avlinger hos de fleste. Men noen få dager uten nedbør er ikke nok til at jorda tørker opp, fremdeles står mye eng uhøstet, og for gårdene som var rammet av vinterskade og låge avlinger i førsteslåtten, er situasjonen bekymringsfull. De første lammene er kommet hjem fra utmarksbeite, og de har vokst bra. Enkelte forskyver sanking av beitedyr for å spare grovfôr.

Første høsting av gulrot fra Valnesfjord (Salten) kan nå nytes i butikkene, og både avling og smak er bra. Høstinga av kålvekster og de tidligste potetsortene er i gang med fine avlinger. De tidligste kornåkrene på Sør-Helgeland nærmer seg tresking. Det eneste som mangler er sol og opptørking. I påvente av sola kan vi gå på sopptur. I skogen bugner det av kantarell og steinsopp i år.

Marit Dyrhaug, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Tresking av forsøksfelt i Verdalen. Foto: Harald Ferstad

Trøndelag: Ønsker stabilt oppholdsvær

I starten av uke 35 står fortsatt det meste av kornet i Trøndelag, mye er treskeklart og man venter på stabilt oppholdsvær. Spesielt 6-radsbygget er modnet og man begynner å se noe svertesopp. Det er stor interesse for berging av halm fra Trøndelag, derfor er det gledelig å se at det meste av halm blir lagt i streng.

I grøntsektoren ser avlingene bra ut. Men også der ønskes det oppholdsvær for å lette innhøstingen, spesielt hos løkprodusenter som strenglegger før innkjøring. På Innherred og i lavlandet generelt venter de fleste nå på tredjeslåtten, men man ser også at i områder der det normalt ikke er et tema med 3 slåtter velger noen nå ta en slått til. Store nedbørsmengder og gode dagtemperaturer gir optimisme og håp om en bra tredjeslått.

Martin Eriksen, NLR Trøndelag

Møre og Romsdal: Siste sommarveka

Denne veka har det vore eit par dagar med temperatur att opp mot 19 gradar, elles har vèret vore lik som førrige veke med noko bygever. Ein del har brukt opphaldsvèret i starten av veka til å hauste siste andel av andreslått før det vart regn att. Beitane veks til, men har ein gode utmarksbeite fortsatt er det fordelsmessig å halde dyra der så lenge ein kan for å sikre nok heimebeite utover hausten. Nokre kornprodusentar har og begynt med treskinga rundt om i fylket.

Nina Iren Ugelvik, Landbruk Nordvest

Vestlandet: Vil i gang med tredjeslåtten

Annonse

Etter ein svært tørr sommar kom det regn i starten av august. Avlingane er for det meste under middels, men det er store variasjonar og det vart ein god 2-slått. Mange har gjødsla på igjen til ein 3-slått, og ventar no på å få komme i gang. Det har regna mykje og vore kaldt vær slik at grasveksten delvis har stoppa opp.

Fleire må kjøpe grovfor til vinteren, og i eit kriseår må det sjåast på som ei investering. Nedslakting og reduksjon av dyretalet vil føre til tapte inntekter i fleire år etterpå både for storfe -og småfe.

Tredjeslåtten har sannsynleg mykje protein og lite struktur. Det er lite eigna som einaste grovfôr i rasjonen, og bør kombinerast med grovfor som t.d. halm. Bruk mykje ensileringsmiddel! Det er viktig å komme i gang med å få oversikt over kor mykje grovfôr ein har, og starte planlegging korleis ein skal disponere grovfôret gjennom vinteren. God fortørking dette året gjer at det er meir for i rundballane enn tidlegare år, og grovfôrsituasjonen kan difor vere betre enn ein trur. Ta grovfôrprøvar og set opp forplan før inneforinga startar!

Ove Sørestrand, Norsk Landbruksrådgiving Vest

Rogaland og Agder

Det meste av kornet i hus

Det vokser fortsatt godt på Sør-Vestlandet. Bygg sådd for vel to uker siden er nå allerede 15–20 cm høgt og vil gi et godt tilskudd av grovfôr utover høsten. Ettårig raigras sådd 18. juli er nå klart for slått, og en kan satse på en ytterligere slått i oktober. Det tegner også til en god tredje- og fjerdeslått i slutten av september.

Det meste av kornet er nå i hus, men fortsatt er det kornåkrer som ikke er tresket. Det har ikke vært lengre perioder med godt vær, så det gjelder å nytte de muligheter som er mellom regnbygene. Kornavlingene er for mange normale, men varierer fra 250 kg og opp til 800 kg per dekar, og det meste av halmen er tatt vare på til fôr.

Høsting av lagringspotet er så vidt i gang. De dominerende sortene Fakse og Folva svis ned i disse dager for å ikke bli for store, mens Kerrs Pink er fortsatt litt liten og bør stå noen uker til. Det meste av tidligpotetene er nå tatt opp og har en god kvalitet. På grunn av varmen har det den siste uka vært oppsving i antall gulrotfluer, så det er fortsatt viktig med tiltak mot denne.

Arne Vagle, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Østlandet: Omfattende høstkornsåing

Det meste av kornet er nå høstet, men litt gjenstår stedvis. Den tidlige treskingen har gitt meget gode høsteforhold for tidlig modent korn. Med lave avlinger har treskingen vært rask, og lite tid har gått med til korntransport. Avlingsnivået ligger i snitt rundt halvparten av normalavling, og de fleste vil være berettiget avlingsskadeerstatning. Med lave avlinger og tilnærmet fulle kostnader, vil mange kornbønder oppleve at produksjonen går med underskudd i år.

Tidlig tresking har lagt til rette for såing av en god del høstoljevekster. Med god vekst på høsten og god overvintring, vil høstoljevekstene kunne gi store avlinger neste år. Men overvintringen er alltid spennende. Nå er tiden inne for å så høstkorn, og det ligger an til at en stor andel av kornarealet såes i høst. Det er svært tørt i bakken, og jorden tørker raskt opp etter regnet som har kommet siste uke. Med gode værutsikter, ligger det til rette for omfattende såing av høstkorn kommende uke.

Per-Ivar Hanedalen, NLR-Østafjells

Fjellregionen: Ennå vekst i graset

Vi skriver september og vekstsesongen er på hell. I fjellet begynner fargene så smått å komme noen steder. Fôrsanken av sau er i gang og flere melder om svært fine lam som kommer hjem. Regnet i juli gav trolig fjellbeitet en ny "vår". Så håper vi høye vekter blir gjennomgangstonen i år, bøndene trenger det! Da kan kanskje også mer innmark tas til vinterfôr heretter.

I dalbygdene er det ennå vekst i graset. Kortere dager og lavere temperaturer reduserer selvsagt vekstfarten, men langtidsvarselet i vårt område tilsier 7–10 grader på nattetid og 15 – 20 grader på dagtid. Det betyr fortsatt grasvekst, men god vekst forutsetter at areala er gjødsla!

De fleste begynner nå på ulike måter å få noenlunde kontroll på vinterfôret. Bøndene oppfordres til å vege rundballer og ta grovfôranalyser for tidlig å få oversikt hva de har. Årets rundballer inneholder nok en god del mer fôr enn normalt. Og absolutt ikke alt grovfôr er ferdighøsta. I år kan det bli mer ekstra sein slått enn vanlig, nettopp for å berge mer vinterfôr. Slått heretter blir vanskeligere å fortørke. Det kan derfor være lurt å bruke opp dette fôret før vinterkulda kommer.

Mari Hage Landsverk, NLR Østafjells

Neste artikkel

Hvordan overlever småkrypene vinteren?