Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Omstridt ugressmiddel langs norske veier og jernbanespor

Tusenvis av liter med det omstridte ugressmiddelet Roundup sprayes årlig langs norske jernbanespor og veier.

Bane Nor har benyttet nærmere 9 tonn glyfosat langs norske jernbanespor de siste tre årene. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
Bane Nor har benyttet nærmere 9 tonn glyfosat langs norske jernbanespor de siste tre årene. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Det tyske jernbaneselskapet Deutsche Bahn kunngjorde i forrige uke at de av miljøhensyn vil finne alternativer til ugressmidler som inneholder glyfosat, som Roundup.

Blant dem som gleder seg, er Tysklands miljøminister Svenja Schulze.

– Glyfosat dreper insekter, og derfor kommer vi til å forby det i Tyskland, sier hun.

Bane Nor i Norge har ingen planer om å kutte ut bruken av Roundup, men opplyser at forbruket i sporet er nærmest halvert siden 2015.

Økende bruk

Tall NTB har fått tilgang til, viser imidlertid økende bruk langs norske jernbanespor de siste tre årene.

I 2016 brukte Bane Nor 7.603 liter Roundup, året etter økte det til 8.240 liter, og i 2018 ble det benyttet 8.500 liter.

Dette tilsvarer nærmere 9 tonn glyfosat, et stoff som ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) «trolig er kreftframkallende».

Fakta

Glyfosat

Glyfosat er det aktive stoffet i flere ugressmidler.

Det er 27 godkjente ugressmidler som inneholder glyfosat i Norge, og elleve av disse er ifølge Mattilsynet godkjent «for bruk i hobbyhager».

Et av de mest populære ugressmidlene med glyfosat er Roundup.

Verdens helseorganisasjon (WHO) slo i 2015 fast at glyfosat «trolig er kreftframkallende».

EUs myndighet for matvaretrygghet (EFSA) og kjemikaliebyrå (ECHA) har derimot konkludert med at glyfosat verken kan klassifiseres som kreftfremkallende, akutt giftig, hormonforstyrrende eller skadelig for reproduksjon eller for arvemateriale.

EU vedtok høsten 2017 derfor å godkjenne bruk av glyfosat i fem nye år, noe Mattilsynet i Norge også har gjort med henvisning til EØS-avtalen.

Ifølge Mattilsynet er det lav risiko for «uakseptable effekter for bier, insekter som snylteveps og rovmidd, jordlevende arter som meitemark og spretthaler, samt for arter som lever i vann».

Risikoen for fugler og pattedyr hersker det derimot mer usikkerhet rundt.

De siste årene har det ifølge Mattilsynet vært brukt om lag 310 tonn glyfosat i Norge, mesteparten til bekjempelse av ugress i kornåkre, men også langs veier, jernbanelinjer og i private hager.

Roundup brukes også langs norske veier, men Statens vegvesen har til sammenligning mer enn halvert forbruket fra 5.694 liter i 2017 til 2.656 liter i fjor. Det tilsvarer en reduksjon på rundt 3 tonn glyfosat i løpet av disse to årene.

– Vi følger forskrift om plantevernmidler. Dersom det blir forbud, vil vi følge dette, opplyser biolog Astrid Brekke Skrindo i Statens vegvesen til NTB.

Avviser alternativer

Deutsche Bahn skal nå utrede flere og mer miljøvennlige metoder for å holde ugress unna tyske jernbanespor, blant annet kokende vann, elektrisitet og UV-lys.

Bane Nor har i en årrekke prøvd ut alternativer til glyfosat, opplyser kommunikasjonssjef Kjell Bakken.

– Konklusjonen så langt er vel at ingen av disse alternativene lar seg gjennomføre i sporet med utstyr tilsvarende dagens sprøytetog, sier Bakken til NTB.

Tar hensyn

Sprøytetoget leser vegetasjonen optisk og forhåndsprogrammeres for å ta hensyn til hvilke områder det ikke skal sprøytes, opplyser han.

Roundup kan blant annet ikke sprayes nærmere enn 50 meter fra drikkevannsbasseng eller 3 meter fra overflatevann.

Ugressmiddelet kan heller ikke benyttes i nærheten av rødlistede planter, i terreng med naturtyper av nasjonal eller regional interesse eller dersom det er fare for avdrift av sprøytetåke.

Milliardsøksmål

Roundup ble tidligere produsert av den amerikanske landbruksgiganten Monsanto, som i 2018 ble kjøpt opp av det tyske bioteknologi- og legemiddelkonsernet Bayer.

Monsanto har det siste året tapt flere rettssaker i USA, der flere kreftrammede brukere av Roundup er tilkjent milliardbeløp i erstatning.

Juryene har i disse sakene slått fast at det ikke hersker rimelig tvil om at glyfosat har vært en medvirkende årsak til at folk har fått kreft.

Utvikler og utreder

Bayer-konsernet kunngjorde i april at det var levert inn over 13.000 søksmål knyttet til bruk av Roundup i USA, og de skal de neste ti årene bruke nærmere 50 milliarder kroner på å utvikle nye og mindre kontroversielle ugressmidler.

Den internasjonale jernbaneunionen (UIC) har også et prosjekt på gang for å utrede mer miljøvennlige måter for å holde ugress unna sporet.

– Bane Nor følger dette prosjektet og er åpen for å vurdere fullgode, alternative løsninger til bruk av plantevernmidler. På kort sikt har Bane Nor ingen konkrete planer om å erstatte sprøytemidler, men vi vil fortsatt jobbe for å redusere forbruket, sier Bakken.

Neste artikkel

USAs høyesterett forkaster glyfosat-anke