Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Omfattende reindød – ukjent årsak

På Herøy i Nordland har mellom 40 og 60 rein på uforklarlig vis dødd de siste 30 dagene.

Det anslås at mellom 40 og 60 rein den siste tida har dødd i Herøy på Helgeland. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Det anslås at mellom 40 og 60 rein den siste tida har dødd i Herøy på Helgeland. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Både Statsforvalteren, Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger saken tett, skriver Helgelands Blad.

– Dette er en situasjon vi følger nøye, og som vi har fulgt med på en måneds tid. Virus og bakterieinfeksjoner er utelukket. Det er verken mat- eller vannmangel. Heller ikke vanskjøtsel er årsak. For øyeblikket er det ingen som vet hva dette er, sier Stein Tage Domaas, underdirektør i areal og reindriftsseksjonen hos Statsforvalteren i Nordland, til avisa.

Ifølge Statsforvalteren og Mattilsynet har en del av dyrene i flokken vært ustø, og noen av simlene aborterte. Disse måtte avlives for å spare dem for lidelser, sier Domaas.

De har ennå ikke et eksakt tall over hvor mange rein som har dødd eller blitt avlivet, men de anslår at det er mellom 40 og 60 dyr. Ikke alle dyrene i flokken bærer preg av å være syke, men det er mange, sier Hege Osen, fungerende leder for Mattilsynets avdeling på Helgeland.

– Vi har ikke sett noe lignende før, og jobber med å finne årsaken. Dyrene er ikke avmagret eller dehydrerte. Vi har ikke konkludert med årsak, og det gjør situasjonen vanskelig, for vi klarer ikke å sette inn målrettede tiltak, sier Osen til Helgelands Blad.

Veterinærinstituttet undersøker om det er snakk om forgiftning, bekrefter Osen. Hun utelukker også at det er snakk om vanskjøtsel.

Neste artikkel

Kongeørnskader utløses av overbeite og vanskelige forhold i fjellet