Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økt optimisme blant norske bedrifter

Færre frykter at de går konkurs, og det er både økt omsetning og sysselsetting blant bedriftene, ifølge NHO.

Selv om reiseliv og luftfart sliter, er det økt optimisme i bedriftene. Illustrasjonsfoto: Lars Bilit Hagen
Selv om reiseliv og luftfart sliter, er det økt optimisme i bedriftene. Illustrasjonsfoto: Lars Bilit Hagen

68 prosent av bedriftene meldte om en omsetning på eller over normalen i juli, ifølge NHOs medlemsundersøkelse.

Det er en oppgang fra måneden før da 61 prosent svarte det samme.

32 prosent har imidlertid en omsetning under normalen, men denne andelen er avtakende fra 39 i juni.

Optimisme i Trøndelag

De siste fire ukene har det særlig gått bra i Agder. Flere bedrifter i fylket, 30 prosent, har hatt høyere omsetning enn normalt.

I motsatt ende er Trøndelag, hvor dette gjelder 14 prosent. Det er samtidig flest bedrifter i dette fylket, hele 40 prosent, som tror på høyere omsetning de neste tre månedene.

Flere sysselsatt i Innlandet

Flere bedrifter økte sysselsettingen i juli framfor dem som reduserte den, og i alle bransjer er det en overvekt av bedrifter som svarer at de vil øke sysselsettingen de neste tre månedene.

På fastlandet er det flest bedrifter i Innlandet, med 28 prosent, som har sysselsatt flere i juli sammenlignet med måneden før. Færrest bedrifter er det i Viken og Rogaland, hvor 16 prosent har gjort det samme.

Langt færre frykter konkurs

I april oppga 18 prosent at de hadde problemer med å betale regninger, og 14 prosent fryktet konkurs. I juli var de tilsvarende prosentene 12 og 8, noe som er det laveste nivået siden NHO begynte å spørre om dette våren 2020.

I Nordland og Innlandet er det flest bedrifter, 11 prosent, som frykter at de vil gå konkurs som følge av koronasituasjonen.

Reiselivet og luftfarten sliter enda

Det er imidlertid fortsatt mange bedrifter som sliter i flere næringer.

To av tre luftfartsbedrifter synes den generelle markedssituasjonen er dårlig. Det samme gjelder mer enn hver tredje reiselivsbedrift og nær halvparten av bedriftene i NHO Transport.

I alt mener 13 prosent av NHO-bedriftene at markedssituasjonen er dårlig.

Undersøkelsen er gjennomført mellom 7. og 12. juli, og 2.197 bedrifter har svart.

Neste artikkel

Sju av ti reiselivsbedrifter har ledige sommerjobber