Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økokrim ber om strengere straff for ulovlig grisekastrasjon

Økokrim anker en dom for kastrering av gris til Høyesterett. De ønsker strengere straff for brudd på dyrevelferdsloven.

Skjermdump fra opptak av ulovlig kastraksjon av griser som ble avslørt i «Griseindustriens hemmeligheter». Foto: NRK/Piraya film
Skjermdump fra opptak av ulovlig kastraksjon av griser som ble avslørt i «Griseindustriens hemmeligheter». Foto: NRK/Piraya film

I februar reduserte Borgarting lagmannsrett straffen for en 49 år gammel grisebonde etter ulovlig kastrering av gris. Økokrim har nå bestemt seg for å anke denne dommen til Høyesterett.

– Vi er skuffet over utfallet av lagmannsrettens konklusjon. Vi mener handlingene er alvorlige og fortjener en strengere straff, sier konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl i en pressemelding om saken.

Mannens advokat er naturlig nok av en annen oppfatning:

– Vi synes dette er beklagelig, men det er jo ikke annet å gjøre enn å ta det til etterretning, sier advokat Kristin Morch til Nationen.

– Vi hadde håpet å være ferdig med saken, det er jo en gammel sak, sier hun.

Vil ha 45 dagers fengsel

Mannen ble dømt til 24 dagers betinget fengsel og 20.000 kroner i bot, for to tilfeller at kastrering i strid med dyrevelferdsloven og forskrift om hold av svin. Tidligere hadde tingretten dømt ham til betinget fengsel i 45 dager og 20.000 kroner i bot.

Annonse

– Vi mener det er viktig at Høyesterett ser på hva som er korrekt straffenivå for denne type lovbrudd, sier Bache Dahl som ikke er enig i lagmannsrettens straffenivå.

– Vi la ned en påstand om 45 dagers ubetinget fengsel i lagmannsretten, og fastholder det som et korrekt straffenivå i denne saken, sier Bache Dahl til Nationen. Hun påpeker også at Økokrim da har tatt hensyn både til tidsaspektet og at bonden tilsto forholdene.

Snittet med skalpell

Bonden hadde overtrådt forbudet mot å kastrere gris eldre enn fire uker. Han hadde også overtrådt reglene som fastslår at kastrering av gris skal utføres av veterinær, med bedøvelse og langtidsvirkende smertelindring.

Det var konkret snakk om kastraksjon av to griser i 2016. Den ene kastreringen ble vist på NRKs Brennpunkt-dokumentar «Griseindustriens hemmeligheter».

I dommen omtales dette slik den ene kastraksjonen slik:

«...kastrerte da en 11 uker gammel gris, ved å snitte opp grisens pung med skalpell og deretter snitte av begge testiklene. Forholdet ble filmet av en dyrevernaktivist med skjult kamera. Kastrasjonen tok cirka 1 minutt og ti sekunder».

Det var Norun Haugen som filmet denne episoden. Hun er fornøyd med Økokrims avgjørelse.

– Det er veldig bra at Økokrim anker dette alvorlige lovbruddet som har blitt bagatallisert av både tingretten og lagmannsretten. Saken er såpass prinsippiell at Høyesterett må ta den. Det er et altfor lavt nivå for brudd på dyrevelferdsloven, spesielt når det gjelder landbruksdyr, og denne saken vil sette presidens, sier hun til Nationen.

Neste artikkel

Nortura: Lite tyder på at grisesaken har hatt innvirkning på salget