Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt utvalg skal øke rekrutteringen til matbransjen

Regjeringa setter ned et rådgivende utvalg som skal se på tiltak for å øke rekrutteringa til mat- og måltidsbransjen. Administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo, skal lede arbeidet.

Norge har et mål om å bli en matnasjon innen 2030, og regjeringa ønsker å lage en strategi for å nå dette. Foto: Mariann Tvete
Norge har et mål om å bli en matnasjon innen 2030, og regjeringa ønsker å lage en strategi for å nå dette. Foto: Mariann Tvete

Utvalget skal bli bredt sammensatt med representasjon fra skoleeiere/fylkeskommunen, matindustrien, restaurant og storkjøkken og lokalmat og reiselivsbransjen, opplyser Landbruksdepartementet i en pressemelding.

Mandatet

Utvalgets mandat er å identifisere utfordringene knytta til langsiktig rekruttering av god og relevant kompetanse gjennom verdikjeden for mat. Utvalget skal også gjøre en analyse av hvilke kompetansebehov som trengs for de neste 10 til 15 åra og vurdere potensialet og foreslå ulike tiltak.

– Jeg ser fram til å lede arbeidet i det rådgivende utvalget, sier Grete Ingeborg Nykkelmo. Foto: Ungt Entreprenørskap
– Jeg ser fram til å lede arbeidet i det rådgivende utvalget, sier Grete Ingeborg Nykkelmo. Foto: Ungt Entreprenørskap

Det rådgivende utvalget skal avgi sin rapport i begynnelsen av desember.

Annonse

– Jeg er svært glad for at Nykkelmo med sin erfaring har takket ja til å lede utvalget. Jeg har store forventninger til at det rådgivende utvalget vil komme med forslag til tiltak som hele næringen vil ha nytte av, og som vi trenger for å bygge Matnasjonen Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

– Daglig treffer jeg ungdom med engasjement og initiativ. Der ser jeg også at rekruttering til matfagene er lav i store deler av landet. Det er derfor positivt at regjeringen ønsker å se nærmere på hvordan vi kan styrke rekrutteringen til en så viktig bransje for Norge. Jeg ser fram til å lede arbeidet i det rådgivende utvalget, sier Grete Ingeborg Nykkelmo.

Matnasjon

Norge har et mål om å bli en matnasjon innen 2030, og regjeringa ønsker å lage en strategi for å nå dette. De setter ned utvalget fordi de mener at en forutsetning for å nå målet er å sikre god kompetanse gjennom hele verdikjeden for mat.

"Mat- og måltidsbransjen" er en samlebetegnelse for de utdanningstilbud, virksomheter, institusjoner og yrkesgrupper som er involvert i verdikjeden for mat, fra matindustri og lokal/småskala bearbeiding til restaurant- og institusjonsbord, opplyser departementet i pressemeldinga.

Over flere år har det vært en synkende rekruttering til restaurant- og matfag i videregående skole. Utdanningsprogrammet hadde i 2019 det laveste søkertallet av alle utdanningsprogram på yrkesfag og videregående skole generelt, samt den høyeste frafallsprosenten (siste tall er fra 2016). Matindustrien rapporterer at de står overfor generasjonsskifte de nærmeste fem-ti årene og er bekymra for rekruttering av relevant kompetanse.

Neste artikkel

Det norske regelverket for dyrehelse bryter med EØS-avtalen