Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny viltforskrift: Må ikke søke kommunen om å behandle vilt

Miljødirektoratet har gått tilbake på forslaget om at man måtte få godkjennelse av kommunene til å behandle skadde vilt, når den nye viltforskriften nå er klar.

Illustrasjonsfoto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX
Illustrasjonsfoto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Flere reagerte på forslaget til ny viltforskrift, hvor det fra Miljødirektoratet side ble foreslått at skadde dyr ikke skal tas med av privatpersoner, men at kommunen skal bestemme om dyret skal behandles.

Torill Moseng, president i veterinærforeningen har tidligere sagt til Nationen at man ikke kan legge denne vurderende til kommunen.

– Det må påpekes at råd må hentes fra en veterinær, og er en veterinær på stedet, må veterinæren med sin veterinærkompetanse kunne ta beslutningen selv, uten å kontakte kommunen. Dette må stå tydelig i forskriften. Men er ikke veterinær blitt spurt eller er på stedet, må kommunen hente råd fra veterinær, sa hun.

Strammer inn

Etter flere høringssvar med reaksjoner på dette forslaget, har nå direktoratet valgt å skrote dette forslaget.

"Miljødirektoratet har gått bort fra forslaget i høringen om å søke kommunen om tillatelse til innfanging av vilt for rehabilitering, men mener at innfanging kun skal skje i samråd med veterinær og at Mattilsynet skal varsles", skriver de i en pressemelding.

Det er likevel gjort presiseringer.

Annonse

– Vi har tydeliggjort at plikten vi alle har til å hjelpe dyr ikke uten videre åpner for å ta dyret med seg hjem for rehabilitering. Plikten gjelder på stedet. Bakgrunnen for dette er at sjansen er stor for at dyr som fanges inn ikke lenger vil kunne overleve i det fri fordi de blir tilvendt mennesker, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Blant andre Veterinærinstituttet og Dyrebeskyttelsen Norge reagerte også på formuleringen i forslaget.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH advarer Miljødirektoratet "om å gjøre en vesentlig del av befolkningen, samt et antall veterinærer, til kriminelle fordi man velger å hjelpe istedenfor å vente til kommunen har fått sagt sitt."

– Vi er glad for at Miljødirektoratet nå har snudd, og at man kan hjelpe skadde dyr, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH i en melding til Nationen.

Kort tid

Den endelige forskriften sier også at innfanging kun skal skje hvis dyret etter kort tid kan settes ut igjen i naturen. Dyr som fanges inn for rehabilitering skal ikke holdes som kjæledyr, men ha minst mulig menneskelig kontakt.

Miljødirektoratet har myndighet til å fastsette forskriften, og den nye forskriften gjelder fra 1. april.

– Viltforskriften samler fire tidligere forskrifter i én. Prinsippene i de fire gjeldende forskriftene er videreført. Samtidig er forskriften tilpasset naturmangfoldloven og endringer i denne lovens forskrifter, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Neste artikkel

Se hvem som skal rådgi norske myndigheter om overvåking av rovdyrbestanden