Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny rettsbehandling av ulvejakta – både statens og WWFs anke godkjent

Høyesterett har godkjent anken til både staten og WWF Verdens naturfond i saken om ulvejakta. Dermed blir det ny behandling i domstolen.

Demonstranter for verning av Ulv utenfor Oslo Tinghus da saken ble behandlet der. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Demonstranter for verning av Ulv utenfor Oslo Tinghus da saken ble behandlet der. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Borgarting lagmannsrett ga i januar WWF medhold i at to av tre vedtak om felling av ulv i 2017 var ugyldige. Det var vedtaket om lisensfelling i Julussa- og Osdalen-reviret fra i desember 2017 og februar 2018 som ifølge domstolen var ugyldig.

– Reviravgjørelsene er ugyldige som følge av feil i rettsanvendelsen, men streifvedtaket er gyldig, het det i dommen.

I jaktsesongen 2017–2018 ble det opprinnelig vedtatt å felle opp mot 50 ulver. Departementet reduserte antallet til totalt 42, hvorav 28 ble felt. WWF mente antallet det ble gitt tillatelse til å skyte, var for høyt, og at jakta dermed truet bestandens overlevelse.

WWF har anket punktet om vedtaket som ikke ble kjent ugyldig.

– Det er en kompleks sak, med mange viktige rettslige prinsipper som bør avklares. Det handler ikke bare om ulv, men tolkning av naturmangfoldloven og naturens rettssikkerhet. Det vil få betydning for alle truede dyrearter og truet natur i Norge. Derfor er det bra å få en ordentlig gjennomgang i Høyesterett, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF til Nationen.

Anket

Staten anket avgjørelsen om at vedtakene var ugyldig.

Annonse

– Jeg mener det er viktig at Høyesterett tar endelig stilling til disse rettslige spørsmålene, slik at vi får en klargjøring av hvordan naturmangfoldsloven er å forstå. Man kan være for eller mot lisensfelling av ulv, men vi må uansett ha klart for oss hvilke rettslige rammer som gjelder, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) da anken ble kjent.

Det er ikke kjent hvilke deler av anken som er gått gjennom, kun at begge parter har fått godkjent deler eller hele sin anke.

Bondelaget, Norskog og Skogeierforbundet som partshjelp

"Norges Bondelag, Norskog, Norges Skogeierforbund og Utmarkskommunenes Sammenslutning har erklært partshjelp til støtte for staten v/Klima- og miljødepartementet", står det i beslutningen fra Høyesterett om ankene.

Karoline Hustad, advokat i Bondelaget, er fornøyd med at saken nå havner i Høyesterett.

"Dette betyr at vi vil få viktige avklaringer av forståelsen av naturmangfoldloven paragraf 18 c, og hva som utgjør en “offentlig interesse av vesentlig betydning”. Det er også viktig for å få avklart hvilke krav som kan stilles til den konkrete begrunnelsen når bestemmelsen skal tas i bruk", skriver hun i en epost til Nationen.

Det er så langt ukjent når saken skal til behandling.

Neste artikkel

Halden kommune «stjal» juletreet som nå står på Torget: – En misforståelse