Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rapport: Bygging på nye arealer fører til økte klimagassutslipp

I Norge fører bygging på ubebygde arealer til et klimagassutslipp på om lag 2,1 millioner tonn hvert år, viser en ny rapport fra Miljødirektoratet.

Utbygging fører til mer utslipp og mindre opptak av CO2, viser en ny rapport fra Miljødirektoratet. Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB
Utbygging fører til mer utslipp og mindre opptak av CO2, viser en ny rapport fra Miljødirektoratet. Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB

Årlig bygges det ned landområder i Norge på en størrelse tilsvarende litt over 7000 fotballbaner. 50 kvadratkilometer blir bygget ned hvert eneste år. 75 prosent av landområdene som bygges ned er skog, etterfulgt av dyrket mark (14 prosent) og innmarksbeite (7 prosent).

Nedbyggingen fører til et gjennomsnittlig årlig klimagassutslipp på om lag 2,1 millioner tonn. Samtidig reduseres muligheten for fremtidig opptak av CO2 i disse områdene.

Det viser en ny rapport fra Miljødirektoratet.

Rapporten beskriver omfanget av nedbyggingen på ubebygde arealer og den vurderer både muligheter og utfordringer knyttet til å innføre en avgift på utslipp ved bygging på arealer som er rike på karbon. Rapporten er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Skog og myr lagrer mest CO2

Skog og myr er viktige fordi de tar opp og lagrer CO2 fra lufta, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i en pressemelding. Myr og skog er de mest karbonrike arealene, etterfulgt av jordbruksarealer.

Ubebygde arealer kan nemlig inneholde store lagre av karbon i jord og vegetasjon. Når jord, trær og andre vekster blir flyttet eller fjernet i forbindelse med bygging, kan store deler av det lagrede karbonet frigis til atmosfæren.

– Å ta vare på ubebygde områder er en sentral brikke i å redusere klimagassutslipp og ta vare på miljøet, sier Hambro.

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, mener at å ta vare på ubebygde områder er en sentral brikke i å ta vare på miljøet. Foto: Annika Byrde / NTB
Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, mener at å ta vare på ubebygde områder er en sentral brikke i å ta vare på miljøet. Foto: Annika Byrde / NTB

Vurderer avgift som virkemiddel

I rapporten gir Miljødirektoratet en faglig vurdering av muligheter og utfordringer ved en avgift på CO2-utslipp fra utbygging.

"Målet med en eventuell avgift er å gi utbyggere et insentiv til å bygge ut på et mindre område eller et område med mindre karbon, og å redusere utbyggingen på karbonrike arealer generelt", heter det i pressemeldingen.

Det er fortsatt mye som må på plass før en slik avgift eventuelt kan innføres, mener Hambro.

–Det forutsetter blant annet at man har tilstrekkelig med informasjon om området som skal bygges ned, som innebærer videreutvikling av kartgrunnlag og utbyggingsregistre. I tillegg må en avgift settes høyt nok til at den påvirker avgjørelser, skal at den få ønsket effekt, sier Hambro.

Må ta hensyn til andre miljøkonsekvenser

Avgiften beskrevet i rapporten har kun hatt som formål å redusere klimagassutslipp fra nedbygging. Mindre nedbygging vil ofte også være positivt for naturmangfoldet og naturbasert klimatilpasning, skriver direktoratet.

– Det er uheldig dersom en avgift fører til valg som favoriserer lagring av karbon og har negative konsekvenser på andre områder, som for eksempel naturmangfold. Det vil derfor være viktig å undersøke videre hvordan man kan sikre seg mot at en avgift som skissert her, gir slike uheldige konsekvenser, sier Hambro.

Neste artikkel

Regjeringen får krass kritikk for kutt i klimapolitikken