Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny plan for villaks: Miljødirektoratet peker på lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks

Lukkede oppdrettsanlegg, merking av oppdrettslaks og redusert sjølaksefiske blir av Miljødirektoratet pekt på som mulige tiltak for at ulike villaksbestander i norske elver skal nå kvalitetsnorm.

Nye villaksgrep: Lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks blir av Miljødirektoratet pekt på som mulige tiltak for at ulike villaksbestander i norske elver skal nå kvalitetsnormen for villaks. Her undersøkes laks i Bolstadelva i Hordaland. Foto: Atle Skjelde
Nye villaksgrep: Lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks blir av Miljødirektoratet pekt på som mulige tiltak for at ulike villaksbestander i norske elver skal nå kvalitetsnormen for villaks. Her undersøkes laks i Bolstadelva i Hordaland. Foto: Atle Skjelde

– Miljødirektoratet identifiserer blant annet lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks som mulige tiltak i sitt nye forslag til handlingsplan for at bestander skal nå kvalitetsnormen for villaks, sier seksjonsleder Raoul Bierach i Miljødirektoratets fiskeseksjon til Nationen.

Vi identifiserer blant annet lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks som mulige tiltak for at bestander skal nå kvalitetsnormen for villaks.»

Raoul Bierach, seksjonsleder Miljødirektoratet

På oppdrag gitt av Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet nylig lagt fram utkast til tiltaksplan for ville bestander av atlantisk laks. Det nye forslaget til handlingsplan for villaksen blir godt mottatt av ulike villaksaktører.

Raoul Bierach. Foto: Geir Otto Johansen
Raoul Bierach. Foto: Geir Otto Johansen

– Regjeringa må gjøre alt de kan

– Regjeringa må nå gjøre alt de kan for å beskytte villaksen i Norge mot skader fra oppdrettsindustrien, sa villaksveteranen i Rauma, Vidar Skiri (72), til Nationen da Raumavassdraga nylig ble friskmeldt etter nesten 40 års kamp mot den dødelige parasitten gyrodactylus salaris.

Fakta

Ny handlingsplan for villaks

På oppdrag gitt av Klima og miljødepartementet har Miljødirektoratet nylig lagt fram forslag til handlingsplan for at bestander skal nå kvalitetsnormen for villaks.

Lukkede oppdrettsanlegg, merking av oppdrettslaks og redusert sjølaksefiske blir av Miljødirektoratet pekt på som mulige tiltak for at ulike villaksbestander i norske elver skal nå kvalitetsnormen for villaks.

En kvalitetsnorm for villaks ble vedtatt under Naturmangfoldloven i 2013. Kvalitetsnormen er en standard som alle laksebestander bør nå.

Formålet er å bidra til at bestander ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter.

Til sammen 148 bestander i Norge har blitt vurdert etter kvalitetsnormen for villaks. Bare 29 bestander (20 prosent) hadde god kvalitet eller svært god kvalitet, som er kravet for å nå standarden etter kvalitetsnormen.

KILDER: MILJØDIREKTORATET, NINA OG KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

Skiri og mange andre villaksaktører jubler over stadig nye seire i kampen mot gyrodactylus salaris. Samtidig frykter de lakselus fra oppdrettsanlegg og økt sjølaksefiske skal ta knekken på flere villaksstammer.

Skiri får full støtte av generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

– Politikerne må ta ansvar og pålegge oppdrettsindustrien funksjonskrav som gjør at den ville laksen overlever. Jo lengre de venter med fornuftige krav, desto dyrere blir det å snu. Det er ingen tjent med, sier Evensen til Nationen.

Må ta ansvar

Torfinn Evensen, generalsekretær Norske Lakseelver

Politikerne må ta ansvar og pålegge oppdrettsindustrien funksjonskrav som gjør at den ville laksen overlever.

– Krafttak for laksen

Nylig ble lakseelvene i Rauma-regionen friskmeldt fra gyrodactylus salaris med klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til stede under markeringa i Romsdalen.

Den fryktede lakseparasitten, som har infisert 50 norske elver siden den ble innført med oppdrettslaks på tidlig 70-tall, er nå utryddet i 38 elver. Fem elver er fortsatt under overvåking og syv venter på behandling.

– Bekjempelsen har vært en suksess og det er all grunn til å berømme nåværende og tidligere klima- og miljøministre for denne storstilte satsingen. Dette, sammen med kalking av sure elver på Sør- og Vestlandet, har virkelig vært et krafttak for laksen, sier Evensen.

Torfinn Evensen. Foto: Norske Lakseelver
Torfinn Evensen. Foto: Norske Lakseelver

– Bør se på oppdrettsindustrien

Han håper statsråd Ola Elvestuen vil benytte anledningen til å gripe fatt i de viktigste utfordringene for villaksen framover.

– Først og fremst den ukontrollerte påvirkningen fra oppdrettsindustrien, sier Evensen.

I sitt nye forslag til handlingsplan for ville bestander av atlantisk laks har Miljødirektoratet, etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, blant annet identifisert lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks som mulige tiltak for å nå kvalitetsnormen for villaks.

Håp om bedre tider. Villaksaktører over hele landet jubler over stadig nye seiere i kampen mot Gyrodactylus salaris – og håper på bedre tider.  Her fra fiskeinstruksjon i lakseelva. Foto: Norske Lakseelver
Håp om bedre tider. Villaksaktører over hele landet jubler over stadig nye seiere i kampen mot Gyrodactylus salaris – og håper på bedre tider. Her fra fiskeinstruksjon i lakseelva. Foto: Norske Lakseelver
Annonse

Kvalitetsnorm for villaks

En kvalitetsnorm for villaks ble vedtatt under naturmangfoldloven i 2013. Kvalitetsnormen er en standard som alle laksebestander bør nå. Formålet er å bidra til at bestander ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter.

– I oversendelse av utkast til tiltaksplan for ville bestander av atlantisk laks peker Miljødirektoratet på at de to største årsakene til at villaksnormens mål om minst god kvalitet ikke nås er påvirkninger fra oppdrettsindustrien, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte.

Mot bedre fangster:  Laksefiskere i alle aldre gleder seg over muligheter til fiske i stadig flere vassdrag. Her fra villaksens dag i Stjørdalselva i Trøndelag. Foto: Norske Lakseelver
Mot bedre fangster: Laksefiskere i alle aldre gleder seg over muligheter til fiske i stadig flere vassdrag. Her fra villaksens dag i Stjørdalselva i Trøndelag. Foto: Norske Lakseelver

Trusselbildet for villaksen

Direktoratet går også gjennom trusselbildet mot villaksen, slik det er definert av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Svarte er tydelige på at det ikke er samsvar mellom villaksnormen og trafikklyssystemet for oppdrettsindustrien.

– Grenseverdien for akseptabel dødelighet på utvandrende laksesmolt på grunn av lakselus, er opp mot 30 prosent. Dette gjør det for mange bestander i praksis umulig å oppnå laksenormens mål om maksimale avvik fra normalt høstbart overskudd, grunnet samlet påvirkning, sier Svarte.

– Problemet, slik direktoratet skriver det, er at «det er vanskelig for oss å foreslå tiltak, når reduksjon i påvirkning fra lakselus er nødvendig for å bidra til å bedre måloppnåelsen i tråd med villaksnormen, uten å bevege oss inn på andre sektorers ansvarsområder og regelverk», sier Evensen.

Ta ansvar: - Politikerne må ta ansvar og pålegge oppdrettsindustrien funksjonskrav som gjør at den ville laksen overlever, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen. Her fra Mattilsyn-kontroll med oppdrettsanlegg. Foto: Mattilsynet
Ta ansvar: - Politikerne må ta ansvar og pålegge oppdrettsindustrien funksjonskrav som gjør at den ville laksen overlever, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen. Her fra Mattilsyn-kontroll med oppdrettsanlegg. Foto: Mattilsynet

110 lakseelver er stengt

Norske Lakseelver har tidligere påpekt at Vestlandet neppe noensinne vil få mer vekst i oppdrettsindustrien, med mindre de stopper utslippene av lakselus.

Evensen viser til at laksen i utgangspunktet er fredet i Norge, og det er Miljødirektoratet som avgjør om fisket i elv og sjø skal kunne åpnes.

I dag er 110 elver stengt blant annet på grunn av sviktende bestandssituasjon eller fordi man ikke vet nok om laksen i elva.

– Likevel fiskes det i sjøen utenfor disse elvene. Vel 900 sjølaksefisker tar halvparten av villaksen i Norge. Resten fordeles på 80.000 sportsfiskere i elvene, sier Evensen.

Utfordringer ved sjølaksefiske

I tiltaksplanen til Miljødirektoratet heter det: «Selv med dagens reguleringer tillates det til en viss grad et fiske på bestander som ikke har et høstbart overskudd, deriblant sårbare og truede bestander.»

Bedre kvalitet: Miljødirektoratet indentifiserer blant annet lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks som mulige tiltak i sitt nye forslag til handlingsplan for at bestander skal nå kvalitetsnormen for villaks. Foto: Norske Lakseelver
Bedre kvalitet: Miljødirektoratet indentifiserer blant annet lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks som mulige tiltak i sitt nye forslag til handlingsplan for at bestander skal nå kvalitetsnormen for villaks. Foto: Norske Lakseelver

– Dette foregår i all hovedsak for å kunne opprettholde et begrenset sjølaksefiske i områder der slike bestander kan inngå i fangstene. En bestand regnes som overbeskattet dersom det etter fiske ikke er nok gytefisk til å nå gytebestandsmålet, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Raoul Bierach, og legger til:

– Det kan altså være overbeskatning i en bestand uten beskatning i vassdraget, dersom fisk fra bestanden beskattes i sjøfisket i fjorden eller langs kysten. Skal en slik risiko for overbeskatning unngås, må fiske på blanda bestander i praksis opphøre.

Norske Lakseelver mener på sin side at ministeren nå har muligheten til ikke å åpne for sjølaksefiske med not og krokgarn i kommende reguleringsperiode.

– Det er også et paradoks at sjølaksefisket utenfor Rauma har fått fortsette mens elva har vært stengt på grunn av Gyrodactylus salaris, sier Evensen.

Suksess i elva: Laksefiskere i alle aldre gleder seg over muligheter til fiske i flere vassdrag. Her fra villaksens dag i Stjørdalselva i Trøndelag. Foto: Norske Lakseelver
Suksess i elva: Laksefiskere i alle aldre gleder seg over muligheter til fiske i flere vassdrag. Her fra villaksens dag i Stjørdalselva i Trøndelag. Foto: Norske Lakseelver

Neste artikkel

Foreslår nye laksefiskeregler