Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny og veldig smittsom fugleinfluensa oppdaget i Sverige

H5N6-viruset kan skape trøbbel for fjærfe-bønder.

En skadd havørn ble tatt hand om av svenske veterinærmyndigheter, men døde. Foto: Jens Mattsson/SVA

Det svenske motstykket til Veterinærinstituttet, Statens veterinärmedicinska anstalt, har oppdaget en type fugleinfluensa hos en skadd havørn i Blekinge i Sørøst-Sverige, rapporterer ATL Lantbrukets Affärstidning.

Influsensavarianten heter H5N6, og kan utgjøre en stor risiko for blant andre bønder som holder fjærfe. I motsetning til influensatypen med samme navn som sirkulerer i Asia, er ikke viruset som er påvist i Sverige forbundet med smittefare for mennesker, ifølge svenske myndigheter.

Annonse

Deler av fjoråret og året før hadde Mattilsynet her i Norge innført restriksjoner på hvor fjærfe kunne bevege seg. Den gangen var begrunnelsen at det var smittsom fugleinfluensa i omløp i Danmark og Sverige, i tillegg til flere andre europeiske land.

Inntil videre får svenske fjærfe lov til å gå ut, men fôr og vann kan bare gis til dyra under tak eller lignende skjermende steder utendørs.

H5N6-viruset er ikke tidligere påvist i Sverige, men har vært spredd i flere andre europeiske land.

Neste artikkel

Pakkestrømmen fra Kina til Sverige skrumper inn