Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norske matvarer trygge for sprøytemidler

Mattilsynets overvåking av norske matvarer viste at ingen produkter hadde rester av plantevernmidler over grenseverdiene i fjor.

Plantevernmidler brukes mot dyr, innsekter og planter som kan skade avlingene. Foto: Mostphotos
Plantevernmidler brukes mot dyr, innsekter og planter som kan skade avlingene. Foto: Mostphotos

Mattilsynet gjennomførte i fjor analyse av 1155 ferske, fryste eller bearbeidede matvarer. Varene var både norske, fra EU og fra andre land. Blant annet ble epler, jordbær, bringebær, poteter, ris, tomater, salat og hvete kontrollert.

Totalt ble det funnet rester av plantevernmidler over grenseverdien i 25 prøver. Av disse ble 17 prøver betegnet som overskridelser. Ingen av disse funnene ble gjort i norske matvarer.

Følger opp overskridelser

Det tas også prøver av næringsmidler som er nye på markedet og av produkter som man erfaringsmessig vet kan inneholde flere plantevernmiddelrester enn andre, som rosiner.

"Mattilsynet følger opp alle importører/produsenter som hadde produkter hvor det ble avdekket rester av plantevernmiddelrester over grenseverdi", skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Det ble ikke funnet noen rester av plantevernmidler i barnemat.

Annonse

Plantevernmidler er enten kjemiske eller biologiske midler som brukes mot skadegjørere som sopp, ugress, insekter eller skadedyr. Mattilsynets overvåking skal sørge for at det ikke er rester fra disse midlene i matvarer.

Høyest andel av funn blant frukt og bær

I to tredel av prøvene som viste rester som var under grenseverdien, var verdiene på under 10 prosent av det som er lovlig. Høyest andel av prøver med funn var i frukt og bær.

Det ble påvist rester av flere enn ett plantevernmiddel i totalt 35 prosent av prøvene.

"I én prøve av rosiner fra Kina ble det funnet rester av 14 ulike plantevernmidler, hvor ingen av funnene var over grenseverdien. Mattilsynet har vurdert prøven og beregninger viser at nivået ikke er så langt under nivået for grensen for trygt inntak."

Seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet sier fjorårets prøver bekreftet den gode situasjonen vi har i Norge.

– Våre overvåkingsprogrammer av plantevernmiddelrester i næringsmidler bekrefter den gode situasjonen vi har for produksjonen av frukt, bær og grønnsaker i Norge. Vi har de to siste årene ikke funnet en eneste prøve med rester over grenseverdiene i norske produkter. Også for utenlandske produkter kan vi slå fast at det er lite plantevernmiddelrester i matvarer, sier hun i pressemeldingen.

Neste artikkel

Sandtrøen og Bollestad i klinsj om kornsvikt