Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norske matvarer har mye mindre rester av plantevernmidler enn utenlandske

Det er generelt få funn av matvarer som overstiger grenseverdiene for rester av plantevernmidler. Men de norske kommer en hel del bedre ut.

Det er en vesensforskjell i hvor mye rester av plantevernmidler man finner i norske matvarer sammenlignet med utenlandske. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen
Det er en vesensforskjell i hvor mye rester av plantevernmidler man finner i norske matvarer sammenlignet med utenlandske. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen

Hvert år samarbeider Nibio og Mattilsynet om en offentlig kontroll av rester av plantevernmidler i matvarer.

I fjor gjennomførte de analyser av 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer. Varene var både fra Norge, EU-land og land utenfor EU.

Holder samme nivå

Resultatene viser at norsk mat gjennomgående inneholder færre rester av plantevernmidler enn næringsmidler fra andre land, skriver Mattilsynet. 41 prosent av matvarene fra EU/EØS hadde ingen slike rester, og for tredjeland gjelder det 45 prosent. For norske matvarer var det derimot 68 prosent som ikke hadde noen rester av plantevernmidler.

– Våre overvåkingsprogrammer av plantevernmiddelrester i næringsmidler bekrefter den gode situasjonen vi har for produksjonen av frukt og grønnsaker i Norge. Også for utenlandske produkter kan vi slå fast at det er få funn av plantevernmiddelrester over grenseverdiene, sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet i en pressemelding.

Det de fant mest av var soppmidlene fludioksonil og boskalid, og totalt fant de rester av 132 forskjellige stoffer.

I kun 27 prøver fant de rester av plantevernmidler over grenseverdi. Det tilsvarer 2,4 prosent. Kun to av disse prøvene var av norske produkter, henholdsvis stangselleri og kruspersille.

Antallet prøver over grenseverdi er på samme nivå som både i 2019 og 2018.

Sesamfrø ble synder

Når det gjelder økologiske varer, ble det gjort 167 analyser. Rester av plantevernmidler det ikke er lov å bruke i slik produksjon ble oppdaget i to produkter, begge fra utlandet.

Mattilsynet viser også til en av de store hendelsene i fjor høst, da det kreftfremkallende stoffet etylenoksid ble påvist i sesamfrø fra India. Det førte til at mange produkter der sesamfrø var brukt ble trukket fra markedet, samt store mengder sesamfrø.

«Hendelsen viste at feil i produksjon av råvarer i et eksportland får store konsekvenser, som igjen synliggjør viktigheten av god internkontroll med råvarer som går inn i matproduksjonen», skriver Mattilsynet.

Neste artikkel

Sprøytemidler i EU-mat har økt kraftig