Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norges fiskeriforhandlinger med EU og Storbritannia starter tirsdag

Tirsdag ettermiddag starter de forsinkede forhandlingene mellom Norge, EU og Storbritannia om den såkalte fellesbestander i Nordsjøen.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) er glad for at fiskeriforhandlingene endelig kan starte. Foto: Jil Yngland / NTB
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) er glad for at fiskeriforhandlingene endelig kan starte. Foto: Jil Yngland / NTB

– Det er viktig at vi i fellesskap blir enige om totalkvoter og forvaltningstiltak slik at vi kan sikre en bærekraftig forvaltning av disse fiskebestandene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

En avtale skulle i utgangspunktet vært på plass før nyttår, men forhandlingene er blitt utsatt som følge av brexit-forhandlingene. Det er første gang Storbritannia deltar som egen part.

Annonse

– Vi håper på å komme i mål med forhandlingene raskt, men forholdene tatt i betrakting kan det ikke utelukkes at dette kan ta noe tid, sier statsråden.

Norge har rammeavtaler om fiskerisamarbeid med både EU og Storbritannia. Rammeavtalen med EU er fra 1980, mens rammeavtale Storbritannia ble undertegnet i september. Rammeavtalene berører ikke konkrete spørsmål som soneadgang og kvotebytte. Dette må derfor avtales årlig.

I forhandlingsmøtene, som blir digitale, deltar representanter fra forvaltningsmyndighetene og næringsinteresser i EU, Storbritannia og Norge. Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet deltar fra Norges side.

(©NTB)

Neste artikkel

Ta trålkvotene tilbake til norsk fiskeindustri