Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge henger etter EU i kvotepliktige klimagassutslipp

Utslippene fra de norske virksomhetene som omfattes av EUs klimakvotesystem, gikk noe ned i løpet av 2019, men kuttene er langt mindre enn EUs.

142 norske bedrifter er omfattet av EUs system for klimakvoter. I fjor gikk den totale utslippet ned med litt over to prosent, langt mindre enn EU. Bildet viser oljeraffineriet på Mongstad i Nordhordland. Arkivfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix
142 norske bedrifter er omfattet av EUs system for klimakvoter. I fjor gikk den totale utslippet ned med litt over to prosent, langt mindre enn EU. Bildet viser oljeraffineriet på Mongstad i Nordhordland. Arkivfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix

I fjor gikk utslippene ned med om lag 580.000 tonn, noe som tilsvarer litt over to prosent fra 2018, ifølge den foreløpige oversikten som bygger på rapporter fra norske bedrifter.

De til sammen 142 norske kvotepliktige virksomhetene sto for totalt 24,6 millioner tonn i fjor.

– Disse tallene viser en lavere reduksjon i Norge enn i EU totalt, der kvotepliktige utslipp gikk ned med over åtte prosent. På sikt må alle sektorer kutte betydelig dersom Norge skal nå sine utslippsmål, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

Den kraftige reduksjonen i EU skyldes hovedsakelig at kraftsektoren har kuttet i bruken av kull og heller vendt seg mot gass og fornybar energi. Utslippene fra kraftsektoren falt med hele 14 prosent.

Olje og gass

Raffineriet på Mongstad i Hordaland sto for den største enkelte utslippsreduksjonen i fjor. Anlegget reduserte utslippene med over 460.000 tonn Co2-ekvivalenter fra 2018 til 2019. Hovedårsaken til reduksjonen er at krakkeranlegget, hvor råolje omgjøres til bensin, var nedstengt fra september på grunn av vedlikehold.

Annonse

Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel sto for utslipp på om lag 12 millioner tonn i fjor – en nedgang på rundt én prosent fra året før.

Feltene Statfjord, Snorre og Gullfaks – alle eldre felt som er inne i haleproduksjonen – hadde de største reduksjonene.

Luftfart

Seks luftfartsoperatører rapporterer sine klimagassutslipp til Miljødirektoratet, hvorav Norwegian er klart størst. SAS rapporterer inn sine tall til svenske miljømyndigheter.

De siste årene har de kvotepliktige utslippene fra luftfart økt. Denne økningen fortsatte også i fjor – med 3,5 prosent fra 2018 til 2019. Økningen gjenspeiles ellers i EU, hvor tallene har pekt oppover siden 2013.

Norwegian, Widerøe, Bristow og CHC hadde alle en økning i sine rapporterte utslipp i fjor.

(©NTB)

Neste artikkel

Fylkene er skeptiske til kjøttkutt som klimatiltak – ett sted skiller seg ut