Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge skal investere i afrikansk skogbruk

Norfund skal de neste årene investere i bærekraftig skogbruk i Afrika. Det vil skape arbeidsplasser og bekjempe klimaendringer, sier direktør.

Det skal investeres over fire milliarder kroner i afrikansk skogbruk de neste tre til fem årene. Foto: Norfund/Green Resources
Det skal investeres over fire milliarder kroner i afrikansk skogbruk de neste tre til fem årene. Foto: Norfund/Green Resources

– Norfund har gode erfaringer med partnerskap innen både energi og finans der vi utnytter kapital og kompetanse fra ulike aktører til å skape større resultater enn summen av det hver enkelt aktør kunne skapt på egenhånd. Nå har vi stor tro på at vi kan bidra til det sammen innen bærekraftig skogbruk, sier administrerende direktør i Norfund, Tellef Thorleifsson.

I forbindelse med klimatoppmøtet i Glasgow lanserer Norfund et partnerskap med de britiske og finske søsterfondene CDC og Finnfund. De har også med seg det australske investeringsselskapet New Forests.

Investerer 500 millioner dollar

De neste tre til fem årene skal fondene investere 500 millioner dollar (om lag 4,25 milliarder norske kroner) i å skalere opp bærekraftig skogbruk sør for Sahara i Afrika. Tanken er å kombinere bevaring av gjenværende skog med ansvarlige utvidelser av produktive skogplantasjer. De skal også ha restaureringsprosjekter av skog over hele regionen.

Norfund er statens investeringsfond for næringsutvikling i utlandet.

– Å redusere utslipp fra avskoging og bedre utnytte potensialet som ligger i å binde karbon gjennom bærekraftig skogbruk, kan gi avgjørende bidrag til å nå målet om netto-nullutslipp innen 2050, men det vil kreve store investeringer i utviklingsland, sier Thorleifsson.

Norfund-sjef Tollef Thorleifsson. Foto: Norfund
Norfund-sjef Tollef Thorleifsson. Foto: Norfund

– Kan skape arbeidsplasser

Om lag halvparten av det statlige investeringsfondets portefølje går allerede til å investere i fornybar energi. Fra og med neste år skal de også forvalte et ferskt klimainvesteringsfond med mandat om størst mulig reduksjon av klimagassutslipp.

– Investeringer i bærekraftig skogbruk vil i likhet med investeringer i fornybar energi kunne skape arbeidsplasser og økt velstand, samtidig som vi bidrar til å bekjempe klimaendringer, sier Thorleifsson.

Neste artikkel

Regjeringen får krass kritikk for kutt i klimapolitikken