Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Noahs ulvesøksmål mot departementet opp for retten

Organisasjonen Noah mener vedtaket om å skyte fire ulver i Letjenna-reviret i fjor vinter må kjennes ugyldig og har saksøkt Klima- og miljødepartementet.

De fire ulvene som ble felt i Letjenna-reviret i Elverum i Hedmark 1. januar i fjor. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB
De fire ulvene som ble felt i Letjenna-reviret i Elverum i Hedmark 1. januar i fjor. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB

Saken starter i Oslo tingrett mandag. Det er satt av fem dager til behandlingen.

Noah mener vedtaket om å skyte ulvene i reviret, som ligger i Elverum, må kjennes ugyldig fordi det foreligger feil ved rettsanvendelsen, vurdering av faktum og saksbehandlingen.

– Hensynet til konfliktdemping i ulveforvaltning er sentralt i vedtaket, men vedtaket underkommuniserer at den reelle årsaken til konfliktnivået er forvaltningens egne metoder og handlemåte samt kommunikasjon – ikke ulvereviret som ble valgt ut for avliving, skriver advokat Carl Philip F. Fleischer, som er prosessfullmektig for Noah, i sluttinnlegget.

Hensynet til konfliktdemping

I sitt sluttinnlegg skriver advokat Asgeir Nygård hos Regjeringsadvokaten blant annet at hensynet til konfliktdemping og tillit står sentralt i vurderingen.

– Det var departementets vurdering at å redusere konfliktnivået rundt ulvebestanden i Norge var en tungtveiende nasjonal interesse og omfattet av distriktspolitiske hensyn. Å redusere ulvebestanden ville bidra til konfliktdemping og ivaretakelse av tilliten til rovviltforvaltningen. Letjenna-reviret hadde vært stabilt over lang tid og til dels med et høyt antall dyr, noe som bidro til å bygge opp under konfliktnivået, skriver han.

Annonse

Regjeringsadvokaten slår fast at uttaket av reviret innebærer en forsvarlig forvaltning av ulvebestanden innenfor ulvesonen, i tråd med Stortingets føringer i 2017 og også tidligere føringer.

Skutt i januar 2020

Et ulvepar og to valper i reviret ble skutt 1. januar 2020, dagen etter at departementet fattet vedtak om unntak fra fredning. I mai samme år varslet Noah at organisasjonen ville gå til søksmål.

Organisasjonen krever i tillegg til ugyldiggjøring av vedtaket at staten ved Klima- og miljødepartementet, pålegges dekke deres sakskostnader.

Påstanden fra Regjeringsadvokaten er at staten frifinnes og tilkjennes sakskostnader.

©NTB

Neste artikkel

EU-parlamentet opnar for meir uttak av rovdyr