Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Noah vant i retten – fellingen av Letjenna-ulvene var ulovlig

Statens vedtak om at alle ulvene i Letjenna-reviret skulle felles, var ugyldig, fastslår Oslo tingrett. – En viktig seier, sier dyrevernorganisasjonen Noah.

Dommen i Oslo tingrett fredag gir Noah medhold i saken organisasjonen anla mot staten etter vedtaket om lisensfelling av alle ulvene i Letjenna-reviret i Elverum. Foto: Statens naturoppsyn / NTB scanpix
Dommen i Oslo tingrett fredag gir Noah medhold i saken organisasjonen anla mot staten etter vedtaket om lisensfelling av alle ulvene i Letjenna-reviret i Elverum. Foto: Statens naturoppsyn / NTB scanpix

– Vi har nå fått bekreftet at staten har hatt en altfor lav terskel for å gjøre unntak fra det strenge vernet kritisk truet ulv skal ha i Norge. Det er på tide at politikere tar vern av truede dyr på alvor. Det nytter lite å gjemme seg bak lands innsats for artsbevaring. Norge må ta mye bedre vare på de truede artene som lever her i landet, sier leder Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen Noah.

Dommen i Oslo tingrett fredag gir Noah medhold i saken organisasjonen anla mot staten etter vedtaket om lisensfelling av alle ulvene i Letjenna-reviret i Elverum. Det er anledning til å felle ulv, selv om dyret er fredet, men Stortinget har oppstilt flere krav som må være innfridd før man kan fatte fellingsvedtak.

Klima- og miljødepartementets vedtak 31. desember 2019 om at ulvene i Letjenna-reviret innfrir ikke kravene, fastslår tingretten.

For lav terskel

– Departementet har etter rettens syn lagt til grunn en lavere terskel i vedtaket enn det lovgiver har forutsatt, skriver dommerne, som mener Stortinget har lagt til grunn strengere krav for felling av ulv i ulvesonen enn det vedtaket bygger på.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har ikke rukket å sette seg inn i dommen. Hvorvidt den skal ankes, blir besluttet senere.

– Jeg har ikke fått sett nærmere på dommen, men jeg har fått med meg at de ikke har gitt oss medhold. Vi vil nå sammen med Regjeringsadvokaten gå nøye gjennom dommen for så å ta stilling til hva vi vil gjøre videre, sier Rotevatn til NTB.

I dag falt dommen i saken om Letjennaulvene. Noah mente ulvene var skutt på ugyldig grunnlag, dette ga tingretten dem medhold i. Her fra en demonstrasjon Noah holdt i Oslo i 2019.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
I dag falt dommen i saken om Letjennaulvene. Noah mente ulvene var skutt på ugyldig grunnlag, dette ga tingretten dem medhold i. Her fra en demonstrasjon Noah holdt i Oslo i 2019. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ulvene skutt allerede

Avgjørelsen får liten konsekvens. Lisensfellingen av ulvene i reviret ble gjennomført sist vinter. Fire ulver – et par og to valper – ble skutt 1. januar.

Noah mener det uansett er viktig å få rettslig avklaring om anvendelsen av unntaksbestemmelsen som departementet har brukt til å skyte ulv innenfor ulvesonen – et område hvor ulvene skal få leve i fred.

– Dette er en viktig seier, ikke bare for ulvene og de som vil ha ulv i norsk natur, men for samfunnet som helhet. Dommen viser at Norge nå i større grad må følge opp internasjonale avtaler og forpliktelser overfor Norges kritisk truede dyr, og særlig der Stortinget selv har sagt at terskelen for å gjøre unntak fra vern skal være høy, sier Martinsen.

Neste artikkel

Så mange sau er tatt av rovvilt hittil i år