Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

NOAH tapte ulvesak – Byfogden i Oslo stopper ikke jakt i Slettås

Oslo Byfogdembede kom til at departementet har tolket loven riktig i saken om lisensjakt i Trysil.

Stein Erik Stinessen, som representerer Utmarkskommunenes sammenslutning (til venstre), leder i dyrevernsorganisasjonen NOAH Siri Martinsen (i midten foran) og advokat Mads Andenæs i Oslo tinghus torsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Stein Erik Stinessen, som representerer Utmarkskommunenes sammenslutning (til venstre), leder i dyrevernsorganisasjonen NOAH Siri Martinsen (i midten foran) og advokat Mads Andenæs i Oslo tinghus torsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Konklusjonen fra Byfogden i Oslo kom mandag.

I kjennelsen fra byfogden heter det for det første at begjæringen fra dyrevernorganisasjonen NOAH ikke tas til følge og for det andre at NOAH må betale 27.000 kroner i sakskostnader til staten ved Klima- og miljødepartementet og 35.000 kroner til Utmarkskommunenes sammenslutning.

Ingen av anførslene fra NOAH er tatt til følge, går det fram av kjennelsen fra Byfogden.

Statsekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet sier til Nationen at han tar kjennelsen til etterretning.

– Vedtaket står fast, og vi avventer videre behandling, sier Hamar.

Leder i NOAH, Siri Martinsen, skriver i en pressemelding at organisasjonen fortsetter sin kamp i retten.

– Siden alfaparet allerede var skutt før rettsmøtet, var det ventet at vi ikke fikk midlertidig forføyning. Det er likevel skuffende at retten har vært såpass summarisk i sin behandling av både Grunnloven og Bernkonvensjonen som viktige tolkningselementer for Naturmangfoldloven. NOAH mener det er svært viktig å gå videre rettslig med dette, sier Martinsen.

Første lisensjakt i ulvesonen

Dyrevernorganisasjonen NOAH gikk i romjula til sak mot staten etter at Klima- og miljødepartementet i midten av desember ga klarsignal til at tre ulver i Slettås-reviret i Trysil kunne skytes og dermed også den første lisensjakta på ulv innenfor ulvesonen etter at den ble opprettet i 2004.

Torsdag møtte NOAH på den ene siden og departementet samt partshjelperne Utmarkskommunenes sammenslutning på den andre hos Byfogden i Oslo. Tema var hvorvidt jakta på Slettås-ulvene skulle stanses i påvente av rettslig behandling av NOAHs påstand om at Slettås-jakta er i strid med naturmangfoldloven, Grunnloven og Bern-konvensjonen.

Svaret på spørsmålet om jaktstans var altså nei, kom Byfogden fram til, mens selve hovedinnholdet i NOAHs sak mot staten ennå ikke er behandlet.

Vedtak fra i sommer

Behandlingen hos Byfogden fant sted etter at lederparet i reviret allerede var skutt første nyttårsdag, mindre enn to timer etter jaktstart. Det er mulig at det finnes en tredje ulv i Slettås, men den har ingen sett spor av på lenge. NOAH har tydelig kommunisert sin skuffelse over at jakta i Trysil fikk holde fram.

Departementets vedtak fra desember var avslutningen av en prosess som begynte i juni, da rovviltnemndene for Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold for sin del vedtok at til sammen tre flokker innenfor ulvesonen skulle kunne elimineres: Slettås, Mangen og Hobøl.

Annonse

Departementet kom i sitt vedtak fram til at det ikke fantes hjemmel i lovverket til å tillate å skyte Mangen- og Hobøl-ulvene. Vedtaket har vært gjenstand for kritikk både fra aktører som ønsker å ta ut mer enn tre flokker innenfor sonene, fra dem som vil ta ut de tre flokkene som nemndene gikk inn for og fra aktører som ikke ønsker noen felling overhodet.

Grunnlovsstridig, ifølge NOAH

Da saken var oppe hos Byfogden i forrige uke, rettet NOAHs advokat Mads Andenæs kraftig kritikk mot departementets vedtak om å tillate lisensjakt på Slettåsflokken.

Andenes argumenterte blant annet for at enhver reduksjon av ulvestammen innenfor ulvesonen er i strid med Grunnlovens paragraf 112. Et annet argument som Andenæs la stor vekt på var at departementet burde ha vurdert andre alternativer enn å skyte Slettås-ulvene.

– Departementet har ikke i det hele tatt behandlet spørsmålet om det finnes andre alternativer enn lisensfelling, sa Andenæs.

Regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig uttalte i sitt innlegg torsdag blant annet at det var unødvendig å bruke tid på spørsmålet om ulvejakten er grunnlovsstridig.

– Så lenge lisensjakta innfrir naturmangfoldloven, så innfrir den også Grunnloven. Det Grunnloven derimot forhindrer, er en politikk som tar sikte på å utrydde arter fra norsk natur, sa Stenwig.

– Summarisk som forventet

NOAH skriver følgende i sin pressemelding: «Som forventet ved en behandling av en midlertidig forføyning, er gjennomgangen av flere viktige momenter summarisk, og statens anførsler er lagt til grunn».

– Når regjeringsadvokaten uttaler at grunnlovens krav om naturmangfold ikke er bør tas opp til vurdering, og antyder at rødlista er et sidespor, fremstår det klart at det er behov for en mer grundig rettslig gjennomgang av hvordan staten håndhever plikten til å beskytte en kritisk truet art, sier Martinsen.

Hun viser til at statsminister Erna Solberg mandag uttalte at retten til syvende og sist kan måtte avgjøre lovligheten av ulvejakten de har igangsatt.

– Hun legger dermed ansvaret på retten. Når regjeringen selv tydeligvis innser at politikken de fører i beste fall balanserer på kant med lover og konvensjoner, mener NOAH det er åpenbart at den må vurderes grundig av retten, sier NOAH-lederen.

USS: – Voldsom sammensausing

Leder i Utmarkskommunenes sammenslutning, Hanne Alstrup Velure, er glad for kjennelsen fra Byfogden.

– Det skulle jo egentlig bare mangle at departementets vedtak ble stående, men man vet jo aldri, juss er som kjent ingen eksakt vitenskap. Som vår advokat sa forrige uke: Det var en voldsom sammensausing av argumenter fra NOAHs advokat, og det var merkelig å sitte og høre på, sier Velure til Nationen.

– Kjennelsen rører uansett ikke ved det faktum at rovviltvilnemndenes vedtak fra i sommer om å ta ut tre hele flokker var riktig. Men når rovviltnemndene forholder seg til rapporten fra bestandstellingen fra vinteren i forveien og departementet forholder seg til en løypemelding om antall ynglinger fra desember, sier det seg selv at det blir galt. Vi trenger å finne en bedre måte å gjøre dette på, for er det noe som er konfliktskapende, så er det at man ikke er enige om hva som egentlig er virkeligheten, sier hun.

Neste artikkel

– Helt sjukt å oppleve slik støtte