Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

NOAH er skuffet over at Slettås-ulver ble skutt før retten fikk tatt stilling til søksmål

– Regjeringen ga ikke Slettås-ulvene én eneste sjanse, mener Siri Martinsen i dyrevernsorganisasjonen NOAH.

NOAH-leder Siri Martinsen fotografert utenfor Tinghuset i Oslo under en markering da organisasjonen WWF hadde trukket staten for retten i forbindelse med lisensjakt på ulv i fjor. Foto: Svein Egil Hatlevik
NOAH-leder Siri Martinsen fotografert utenfor Tinghuset i Oslo under en markering da organisasjonen WWF hadde trukket staten for retten i forbindelse med lisensjakt på ulv i fjor. Foto: Svein Egil Hatlevik

Det gikk ikke mange timene fra soloppgang første nyttårsdag til to ulver var felt i Slettåsreviret i Trysil i Hedmark.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH, som har gått til søksmål mot staten for det som er den første lisensjakta på ulv innenfor ulvesonen siden sonen ble opprettet i 2004, er etter eget utsagn svært skuffet over at regjeringen tillot ulvejakt før det har vært noe rettsmøte.

Mandag kom det nemlig beskjed fra Oslo byfogdembete om at NOAHs krav om midlertidig forføyning om å stanse ulvejakta ikke vil bli behandlet før torsdag denne uka.

NOAH skriver i en pressemelding tirsdag at «de som vil verne truede dyr, avfeies av regjeringen – det var klart konfliktskapende å la ulvene bli skutt før rettsmøtet».

– Vedtaket om skyting i ulvesonen bør prøves rettslig – og vi kan ikke se at departementet begrunnet noe som helst hastverk i denne saken, sier leder i NOAH Siri Martinsen.

Jakta kom i stand etter at Klima- og miljødepartementet like før jul ga klarsignal til at hele Slettåsflokken kunne skytes. Det ble i første omgang gitt løyve til å felle tre individer, men ifølge jaktlaget i Trysil er det ikke observert spor etter mer enn de to ulvene som allerede er felt.

Dersom det skulle vise seg å være flere ulver i reviret, vil de måtte jaktes på innen 15. februar. En rettslig behandling av jakta, slik som NOAH etterlyser, kan derfor få konsekvenser for skjebnen til det som måtte være igjen av ulver i Slettåsflokken.

Da departementet vedtok å felle Slettåsflokken innenfor ulvesonen, vernet de samtidig revirene i Hobøl og Mangen. Totalt har departementet sagt ja til å felle 29 ulv, tre av dem innenfor ulvesonen. Vedtaket om jakt innenfor sonen har blitt møtt med kritikk fra flere kanter, både fra aktører som ønsker at det skal skytes flere flokker og aktører som mener at ingen flokker bør røres overhodet.

Disse to ulvene ble felt i Trysil første nyttårsdag. Foto: OIe Martin Norderhaug
Disse to ulvene ble felt i Trysil første nyttårsdag. Foto: OIe Martin Norderhaug

Ifølge pressemeldingen har NOAH tirsdag fått mange henvendelser fra fortvilte mennesker som føler seg overkjørt av vedtaket om å skyte i ulvesonen.

– Folk er fortvilte fordi regjeringen ikke ga disse ulvene én eneste sjanse, og fordi den norske politikken blir stadig verre overfor truede dyr og natur. NOAH prøver her å beskytte truede dyr ved å gå rettens vei, og vi vil ta dette videre selv om regjeringen nå har fratatt oss sjansen til en reell prøving av den midlertidige forføyningen, sier Martinsen.

NOAH viser til Grunnlovens paragraf 112 når de argumenterer for at jakta burde ha blitt stanset.

– En reell rettslig prøving er helt grunnleggende for å opprettholde respekten for rettssystemet og de politiske prosessene, at denne type kontroversielle og, etter vår mening, grunnlovsstridige vedtak kan prøves i retten. Men nå har vi altså ikke fått denne muligheten, og folk er opprørte og fortvilet over hvordan regjeringen ser ut til å la skyting av ulv gå foran alle andre hensyn, sier Martinsen.

Neste artikkel

Svenske myndigheter vil felle tre ulveflokker nær grensen