Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

No skal føremålslause demningar vekk

Forskarar ved Norsk institutt for naturforsking (Nina) skal no kartleggje gamle og utrangerte damanlegg i Noreg, slik at dei kan rivast og gi fisken fri bane i vassdraga.

Forskarar ved Norsk institutt for naturforsking (Nina) skal no kartleggje gamle og utrangerte damanlegg i Noreg, slik at dei kan rivast og gi fisken fri bane i vassdraga.

– Ein god del demningar er vandringshinder eller barrierar – og mange fiskeartar mistar dermed tilgangen til viktige gyte- og oppvekstområde. Derfor skal det rivast ein del demningar rundt om i landet, seier forskar Antti Eloranta i Nina til Nationen.

Han peikar på at damanlegga mange stader har vore medverkande årsaker til reduserte bestandar av sjøaure, harr, aure og ål.

No ønskjer Nina-forskarane tips om mindre og utrangerte demningar som kan ha gått under radaren i tidlegare registreringsrundar. Det kan dreie seg om dammar som har vorte nytta i samband med tømmerfløting, kvernhus, møller og sagbruk.

Annonse

– Vi ønskjer først og fremst informasjon om eldre demningar over heile landet som ikkje lenger har noko føremål, seier Eloranta.

Ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er rundt 70 prosent av vassdraga i Noreg regulerte for vasskraft, og direktoratet fører i dag tilsyn med rundt 4.100 dammar. I tillegg er 2.600 eldre damanlegg registrerte som kulturminne.

Seksjonssjef Lars Grøttå i NVE trur likevel det finst langt fleire.

– I det tradisjonelle bondesamfunnet med opptil 30.000 kverner i bruk må det ha vore like mange dammar ved små og store vassdrag. Ein del restar av desse finst nok framleis rundt om i landet, seier han til avisa.

Nina gjennomfører kartlegginga saman med Multiconsult Norge AS på oppdrag frå Miljødirektoratet. Dei tar imot rapportar om gamle damanlegg på nettsidene til Nina.

Neste artikkel

Riksrevisjonen skal gå gjennom Kielland-ulykken