Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nedslakting av villrein i Nordfjella i gang

Tirsdag ble jegere sendt ut i terrenget for å starte utryddingen av villreinstammen i Nordfjella. Den første dagen ble 19 dyr skutt.

Jegerne ble fraktet ut med helikopter da den statlige nedslaktingen av villrein i Nordfjella startet tirsdag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Jegerne ble fraktet ut med helikopter da den statlige nedslaktingen av villrein i Nordfjella startet tirsdag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Dermed gjenstår det rundt 1.480 dyr. Planen er at nedslaktingen skal være avsluttet i mai.

Målet med masseslaktingen er å fjerne den dødelige dyresykdommen skrantesyke (CWD) fra norsk jord. Den smittsomme varianten av sykdommen er så langt kun påvist ett sted i Europa – hos sju villrein i Nordfjella villreinområde, som strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane. Dermed skal hele stammen utryddes.

Den statlige jakten startet tirsdag klokka 11, og samtidig ble pressen vist rundt på anlegget som skal håndtere slakten.

Skrantesyke og nedslaktingen av rein i Nordfjella

Skrantesyken, eller CWD (Chronic Wasting Disease), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika. Den er 100 prosent dødelig.

En smittsom variant av sykdommen er påvist hos sju villrein i Nordfjella i Norge. I tillegg er andre varianter av skrantesyke påvist hos tre elger og én hjort i andre deler av landet. Dette er første gang sykdommen er påvist i Europa.

Det er ikke rapportert tilfeller av overføring av CWD til husdyr.

Sykdommen skyldes en unormal form av et protein som kalles prionprotein. Den smitter trolig til andre dyr gjennom kontakt med kroppsvæsker.

Hjernevevet får et karakteristisk svampaktig utseende. Sykdommen gir avmagring, unormal oppførsel, ukoordinerte bevegelser, tap av kroppsfunksjoner og død.

Mattilsynet gikk 19. april inn for å avlive hele villreinstammen på rundt 2.200 dyr i Nordfjella, der sykdommen er påvist, for å hindre smitte. 8. mai ga landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) sin tilslutning til anbefalingen. Dyrene i Nordfjella utgjør ti prosent av den norske villreinstammen.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av 26 millioner kroner til nedslakting av villreinstammen. Totalt vil prosjektet koste rundt 100 millioner kroner over flere år.

Hele stammen skal være borte innen 1. mai neste år. Etter fem år skal stammen bygges opp igjen med friske dyr.

Nordfjella, eller Skarvheimen, er høyfjellsområdene mellom Jotunheimen og Hardangervidda i Oppland (Vang), Buskerud (Hemsedal, Ål og Hol), Hordaland (Ulvik) og Sogn og Fjordane (Aurland og Lærdal).

I løpet av den ordinære jakten ble det felt 700 villrein i Nordfjella. Dermed gjenstår det om lag 1.500 dyr som skal tas ut under den statlige jakten.

Den statlige jakten startet 7. november. 30 personer er ansatt av Statens naturoppsyn og skal jobbe på skift med nedslaktingen. De døde dyrene fraktes ut med helikopter.

– Fellingsmannskapet er fløyet ut med helikopter i tre omganger. De er ute i terrenget og har sikkert lokalisert flere flokker allerede, sa seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn til NTB rundt klokka 13.

Tar prøver av alle dyrene

Da var fortsatt ikke første dyr fraktet tilbake til basen som er satt opp ved Breistølen i Lærdal kommune. Hit skal all villreinen som blir skutt, leveres for prøvetaking.

– Når et dyr kommer inn hit, blir de lagt i en «skitten sone», i tråd med smittevernregler. Så blir de fraktet inn i et telt som er satt opp. Når fellingsmannskapene er ferdige, kommer de ned dit og tar ut hjerneprøver og lymfeprøver fra dyrene. I tillegg tar de ut underkjeven, som skal brukes til aldersbestemmelse. Alt vil skje inne i teltet, sier Knutsen.

• Les også: Utrydder i Nordfjella, øker i Trøndelag

Annonse

Prøvene blir sendt inn til Veterinærinstituttet, og alle dyrene blir merket og tatt vare på inntil resultatene er klare. Dyr som får påvist smitte, blir fraktet inn til Veterinærinstituttet for videre undersøkelser, mens friske dyr blir destruert.

– Anleggene og logistikken er på plass. Gjennomføringen er vi så vidt i gang med, sier Knutsen.

30 personer i sving

Det var 2.200 villrein i Nordfjella da årets ordinære jaktsesong startet i august. Dermed utgjorde de om lag 10 prosent av den norske villreinstammen. Det ble felt 700 dyr i løpet av den ordinære jakten.

Til sammen skal 30 personer jobbe med nedslaktingen av de resterende 1.500 dyrene. De går i en skiftordning hvor ti personer til enhver tid er ute på jakt. Innen mai neste år håper man at alle dyrene er skutt.

Det er beregnet at den statlige jakten vil koste 100 millioner kroner.

– Vi synes jo det er et trist oppdrag. Men det må til hvis man skal ha en sjanse til å bli kvitt sykdommen, har Knutsen tidligere sagt til NTB.

Neste artikkel

Villreinjakta startar – kan få tilskot til å fly ut slakt med helikopter