Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nav-krise: Ikke i stand til å betale dagpengene

Navs IT-systemer er enda ikke i stand til å sende ut dagpenger slik Stortingets krisepakker har lovet. – Nav jobber på spreng for å løse problemet, sier Ola Elvestuen (V) i finanskomiteen.

Nav er ikke i stand til å betale ut dagpenger etter de nye permisjonsordningene. Nå jobber de på spreng. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
Nav er ikke i stand til å betale ut dagpenger etter de nye permisjonsordningene. Nå jobber de på spreng. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Når en saksbehandler i Nav skal gjøre utbetalinger til noen på dagpenger, så har IT-systemene visse sperrer.

Hvis en utbetaling bryter med forutsetningene i folketrygdloven vil den ikke bli godtatt. Da sendes ikke pengene ut.

En ansatt i Nav som kjenner IT-systemene godt forteller Nationen at de ansatte kommer til å møte veggen når permisjonsreglene nå har blitt endret i Stortinget.

Det kan skape store forsinkelser.

– Folk som forventer å få utbetalt penger i april, risikerer å måtte vente til juni, sier vår kilde.

Ola Elvestuen (V) og Sylvi Listhaug (Frp), begge i finanskomiteen på Stortinget, bekrefter problemet, og sier Nav jobber med saken.

– Nav jobber på spreng med sine systemer, så prøver vi å finne andre veier som ikke belaster Nav-systemet unødvendig, sier Elvestuen.

Blir sperret

Hvis en saksbehandler i Nav forsøker å sende ut dagpenger tre dager etter en arbeidstaker ble permittert – slik Stortinget vedtok endelig på torsdag, som et av flere krisetiltak – så vil ikke det tillates av Navs IT-system.

Systemet vil sperre utbetalingen fordi det egentlig er arbeidsgiver, ikke Nav, som skal betale permisjon på tredje dag. Det er nå endret midlertidig av Stortinget, som følge av koronakrisen.

Men selv om man gjør et vedtak på Stortinget er det ikke bare å endre Navs IT-system over natta.

Frps Sylvi Listhaug bekrefter også utfordringen. Hun sitter i finanskomiteen, og har vært med å presentere Stortingets krisepakker.

– Det kommer til å bli utfordrende, fordi det kommer veldig mange søknader på én gang. Nav må jobbe både med å endre IT-systemene underveis, og det vet jeg at de jobber med, og etter hvert få på plass flere medarbeidere.

Medlem av Stortingets finanskomité Sylvi Listhaug (Frp) holder pressekonferanse på Stortinget om regjeringens krisetiltak  i forbindelse med korona utbruddet torsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Medlem av Stortingets finanskomité Sylvi Listhaug (Frp) holder pressekonferanse på Stortinget om regjeringens krisetiltak i forbindelse med korona utbruddet torsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Prøver å avlaste Nav

Elvestuen, som også var med å presentere del to av krisepakken, sier at finanskomiteen prøver å hjelpe Nav så godt de kan.

Annonse

– Har komiteen fått garantier fra Nav på at dette løser seg?

– Vi har ikke fått noen garantier, sier Elvestuen. Én ting er å få systemene på plass fort nok, slik at du kan gjøre utbetalingene etter de nye vedtakene, og det andre er at Nav også er utsatt for veldig mange folk i karantene.

Ola Elvestuen (V) holder pressekonferanse på torsdag sammen med andre fra Stortingets finanskomité. Her la de fram regjeringens nye krisetiltak i forbindelse med koronautbruddet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Ola Elvestuen (V) holder pressekonferanse på torsdag sammen med andre fra Stortingets finanskomité. Her la de fram regjeringens nye krisetiltak i forbindelse med koronautbruddet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Noe som vil hjelpe Nav, forklarer Elvestuen, er å komme med løsninger gjennom andre kanaler.

– Vi vet hvor vanskelig det er i Nav, så da ser vi på løsninger som ikke går gjennom Nav-systemet. For studenter med deltidsstillinger vil vi at løsningene skal gå gjennom Lånekassen i stedet for å gi enda en oppgave til Nav.

Listhaug tror situasjonen vil la seg løse.

– Regjeringen har vært tydelige på at det vil ta tid å greie å implementere de nye regelendringene, men at man vil finne måter å løse det på inntil videre. Jeg har stor tiltro til at dette vil løse seg.

Nav under press

I mars har over 150.000 nordmenn søkt om dagpenger hos Nav, mens over 19.000 er sykemeldt med påvist eller mistenkt smitte av Covid-19.

– Det er en ekstraordinær situasjon. På få dager har vi flere permitterte enn i finanskrisen og oljekrisen til sammen, sier Listhaug.

Både Listhaug og Elvestuen trekker fram at også Nav har mange i karantene og på hjemmekontor.

Hun beskriver belastningen på Nav som "ekstrem".

– Nå er Nav i en helt ekstrem situasjon, hvor de har mottatt titusenvis av søknader om dagpenger i løpet av en kort periode. Alle kan forestille seg at det blir utfordringer rundt å behandle de søknadene raskt. Regjeringen må legge til rette for at disse personene kan få utbetalt pengene på egnet måte.

Vil sikre mer automatisk behandling

Dagens IT-systemer støtter opp under dagens regelverk, og Nav jobber nå med å vurdere hvordan de kan realisere de endringene Stortinget vedtar som oppfølging av pandemien på raskest mulig måte, og med tilstrekkelig kvalitet, forteller IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe.

– Vi har en kompleks og sammensatt IT-portefølje der noen systemer har en historie på over 40 år, mens andre er topp moderne. Nye systemer legger opp til mer selvbetjening og automatiske prosesser, mens de gamle i større grad understøtter manuell saksbehandling. Flere av de områdene som treffes nå, søknad om dagpenger og sykepenger treffer systemer i begge kategorier. Det vil også være et spørsmål om hvilke data vi har lov og mulighet til å ta i bruk, opplyser han.

Ifølge Skjærpe er dagens systemer bygd opp på en måte som gjør at det må være et vedtak på plass for å kunne gå til utbetaling. Derfor jobber Nav ifølge ham nå med å sikre mest mulig automatisk behandling av saker som ikke trenger manuell behandling, likt slik det er med pensjon og foreldrepenger i dag.

Men en enkelt medarbeider kan ikke alene gjennomføre utbetalinger, forteller Skjærpe, fordi individuelle vurderinger må godkjennes av en annen saksbehandler.

– Utbetaling fra NAV følger økonomireglementet og krever to-trinns behandling. Alle våre systemer er tilrettelagt for at ansatte har tilgang til disse fra hjemmekontor, også systemer som danner grunnlag for utbetalinger.

Neste artikkel

Rekordstor kjøttimport i fjor – her importerer vi mest fra