Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Naturvernforbundet vil stoppe storskala landbasert fiskeoppdrett

Naturvernforbundet har sendt et bekymringsbrev til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) om store strandsoneinngrep fra landbasert matfiskoppdrett.

Naturvernforbundet har sendt et bekymringsbrev til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) om store strandsoneinngrep fra landbasert matfiskoppdrett. Foto: Torstein Bøe/NTB
Naturvernforbundet har sendt et bekymringsbrev til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) om store strandsoneinngrep fra landbasert matfiskoppdrett. Foto: Torstein Bøe/NTB

– Man har laget et paragrafmonster som nå leverer veldig negative miljøresultater, og drar oppdrettsnæringen inn i en teknologimessig blindgate, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet til IntraFish.

Gulowsen er redd de økonomiske insentivene til landbasert oppdrettsteknologi går på bekostning av andre teknologiske løsninger for næringen, som han mener skader naturen. I brevet ber Naturvernforbundet om at total tillatt biomasse vurderes priset, for å reflektere natur- og miljøkostnader og tap av friluftsområder.

Administrerende direktør Ingar Valvik i Viking Aqua mener arealet er en ressurs på lik linje med andre innsatsfaktorer og at man kan diskutere om det er riktig priset.

– Men å gå til det skrittet å begynne å prise tilgangen til å produsere laks på land, isolert sett, vil kunne begrense en innovativ næring som prøver å bøte på en del av de miljøutfordringene som ligger foran oss, mener han.

(©NTB)

Neste artikkel

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i oljestreiken