Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Næringsmiddelindustrien har vakse under korona

Industriproduksjonen i Norge gjekk ned 3 prosent frå februar til mars. Det einaste unntaket er næringsmiddelindustrien, som auka med over 4 prosent.

Næringsmiddelindustrien har auka med 4,1 prosent under koronakrisa. Foto: Mariann Tvete
Næringsmiddelindustrien har auka med 4,1 prosent under koronakrisa. Foto: Mariann Tvete

Ein auke i etterspurnaden for daglegvarer, hamstring av mat og mindre grensehandel blir peikt på som årsak til auken, skriv Agri Analyse.

Annonse

Andre industrigreiner har opplevd ein nedgang, mellom anna har maskinreparasjon og -installasjon gått ned med 7,3 prosent, metallvare med 7,7 prosent og bygging av skip og oljeplattformer ned med 21,7 prosent.

Næringsmiddelindustrien auka med 4,1 prosent.

Neste artikkel

Grønn gladnyhet