Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Næringsdepartementet opprettholder konsesjon til kobberutvinning i Kvalsund

Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder vedtaket om tildelingen av driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune i Finnmark.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) deltok i et folkemøte i Kvalsund i april for å snakke om tillatelsen regjeringen har gitt selskapet Nussir til å utvinne kobber. Vedtaket om å gi driftskonsesjonen blir opprettholdt, etter at saken ble behandlet i statsråd fredag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) deltok i et folkemøte i Kvalsund i april for å snakke om tillatelsen regjeringen har gitt selskapet Nussir til å utvinne kobber. Vedtaket om å gi driftskonsesjonen blir opprettholdt, etter at saken ble behandlet i statsråd fredag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Saken ble behandlet i statsråd fredag.

– Det er gjort en omfattende og grundig vurdering av de klagene som har kommet inn. Klagene gir ikke grunnlag for å endre vedtaket. De positive virkningene sammenholdt med vilkårene som er satt for driften, gjør at vi fortsatt vil gi driftskonsesjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Stor motstand

Kobbergruveprosjektet anses som kontroversielt blant annet i Sametinget og i Norske Samers Riksforbund på grunn av konsekvensene det vil ha for reindriften og miljøet.

Annonse

Det er på det rene at prosjektet berører to reinbeitedistrikter og at gruveavfallet etter planen skal lagres på bunnen av Repparfjorden.

Sametingsrådet har sammen med blant annet Naturvernforbundet og Natur og Ungdom klaget vedtaket inn for Kongen i statsråd, men de vant altså ikke fram.

Økte inntekter

– I en helhetsvurdering er det lagt vekt på at utvinning av kobber i Kvalsund kommune vil kunne bidra til økte eksportinntekter og økt verdiskaping i norsk mineralnæring. Samtidig ser vi det slik at gruvedriften og deponeringen ikke vil få uakseptable virkninger for miljøet. Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i regionen med nye arbeidsplasser og ny kompetanse, sier Isaksen.

Nærings- og fiskeridepartementet erkjenner at gruveprosjektet vil påvirke reindriften i området, men mener utvinningen kan gjennomføres med tilpasninger som vil redusere effektene.

Det vil bli innført tiltak for å ta hensyn til reindriften, deriblant perioder med enten redusert aktivitet eller full stopp av driften. I tillegg skal det føres systematisk kontroll med virkningene over tid.

(©NTB)

Neste artikkel

EU utsetter nytt økologiregelverk: – Ikke overrasket