Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nær 400 anmeldelser om brudd på dyrevelferdsloven i år

Politiet har mottatt 379 anmeldelser for brudd på dyrevelferdsloven hittil i år. Innen året er omme har alle landets politidistrikter fått dyrepoliti.

I 2020 ble 59,2 prosent av dyrekrim-saker som ble anmeldt, oppklart. Foto: Vegard Grøtt / NTB
I 2020 ble 59,2 prosent av dyrekrim-saker som ble anmeldt, oppklart. Foto: Vegard Grøtt / NTB

Per i dag har seks av landets politidistrikt slike dyrekrimgrupper, som etterforsker kriminalitet mot dyr.

Dyrekrimgruppen i Sørøst politidistrikt er siste tilskudd, mens Trøndelag politidistrikt var først ut i landet med å opprette dyrekrimgruppa i 2015. Før nyttår skal alle landets politidistrikter ha på plass et såkalt dyrepoliti.

Annonse

NRK skriver at antall dyresaker til politiet har økt, mens stadig færre blir henlagt, ifølge regjeringen. Antallet dyrevelferdssaker som havner i rettssystemet, er dessuten mangedoblet de siste årene.

I 2020 ble 59,2 prosent av sakene som ble anmeldt, oppklart.

– Det er lettere å komme i mål, sier Grethe Møkkelgård Fossum, leder for dyrekrimgruppen i Trøndelag politidistrikt. Hun mener sakene er bedre håndtert fra politiets side etter at gruppen ble opprettet.

Hovedtyngden av saker gjelder ifølge NRK mangel på tilsyn og stell, ulovlige metoder for avliving, vold, og dyr som blir forlatt. Politiet kan gi bøter eller saken kan ende i retten med betinget eller ubetinget fengsel.

Neste artikkel

Lot oksen stå minst en uke ute i minusgrader på tilhenger