Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå må også uregistrerte kjøretøy forsikres

Selv om motorkjøretøyet er uten skilter, må du nå forsikre bilen, ATVen eller traktoren. Dette kommer som en konsekvens av et EU-direktiv.

Så lenge traktoren er i bruk, må den nå forsikres selv om den ikke er skiltet. Foto: Mostphotos
Så lenge traktoren er i bruk, må den nå forsikres selv om den ikke er skiltet. Foto: Mostphotos

1. januar 2021 ble det gjort endringer i bilansvarsloven. Endringen fører til at kjøretøy som ikke har skilter må forsikres med bilansvarsforsikring. Det gjelder biler, ATV-er og arbeidsmaskiner, også de som bare blir brukt på lukket område, forteller Stein Plogvoll, fagsjef for motor i Gjensidige.

– Nå må alle typer uregistrerte kjøretøy som kan gå fortere enn ti kilometer i timen ha ansvarsforsikring. Næringsdrivende som eier slike kjøretøy må være oppmerksomme på at det ikke lenger er tilstrekkelig å ha en bedriftsansvarsforsikring, sier han i en pressemelding.

EU-direktiv

Bakgrunnen for endringene i bilansvarsloven er utviklingen i rettspraksisen ved EU-domstolen og en tilpasning til EUs motorvognforsikringsdirektiv. Det sier at erstatningsansvar som kan oppstå ved bruk av motorvogn, skal være forsikret.

– Endringen omfatter først og fremst bransjer som bygg og anlegg og landbruket. Men privatpersoner som eier for eksempel en uregistrert bil eller en ATV blir også berørt, påpeker Plogvoll.

Endringene ble gjennomført gjennom et enstemmig vedtak i Stortinget.

"Virkeområdet for bilansvarsloven blir nå utvidet når det gjelder det erstatningsrettslige vernet skadelider blir påført av uregistrerte motorvogner", skrev regjeringen på sine sider før nyttår.

Har du en ATV må den nå forsikres. Foto: Mostphotos
Har du en ATV må den nå forsikres. Foto: Mostphotos
Annonse

Andreas Blydt, fagansvarlig for forsikring og sikkerhet i Nye Veier, som bygger og drifter flere norske veier, sier han tror lovendringen har gått mange hus forbi.

– Det skal sies at mange av de store selskapene allerede har forsikringer som dekker endringene i bilansvarsloven. Jeg er mer bekymret for de mindre aktørene, sier Blydt.

Han opplyser at Nye Veier vil følge opp sine entreprenører for å forvisse seg om at de ivaretar forsikringsplikten.

Men det finnes unntak for loven, for eksmepel for kjøretøy som går under ti kilometer i timen. Den gjelder heller ikke heller ikke kjøretøy som ikke er i bruk.

– Dette begrepet trenger imidlertid en presisering. Det er nemlig slik at du kan bli erstatningspliktig hvis for eksempel en bil som ikke er i daglig bruk triller av gårde og forvolder skade, forklarer fagsjef Plogvoll.

Økt ansvarssum på tingskader

I tillegg til at alle kjøretøy skal forsikres, ble også ansvarssummen på tingskader økt fra 10 til 100 millioner kroner. Tingsskade omfatter skade på ting, som fast eiendom eller fysisk gjenstand, kraft eller energi. Levende dyr og organismer regnes også som ting, ifølge jusinfo.no.

– Hovedregelen i loven om motorvogner er objektivt ansvar, det vil si ansvar uten hensyn til skyld. Kjøretøy må derfor forsikres for dette ansvaret, opplyser Andreas Blydt i Nye Veier.

Han legger til at endringen kan føre til store konsekvenser for eiere av uforsikrede kjøretøy.

– Hvis man er uheldig og forvolder skade eller i verste fall en persons død, slår det objektive ansvaret inn. Det kan medføre et erstatningskrav som er så stort at et firma kan gå overende, advarer Blydt.

Neste artikkel

Sender norsk råstoff til Danmark for å lage kyllingpølse som skal selges i Norge